Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tâm tính nào ẩn sau việc hay cãi lại?

30/09/2022

Chị giám sát công tác Phúc Âm trong một hội thánh. Khi cộng sự của chị chỉ ra vấn đề trong công việc của chị, chị luôn cãi lại và biện hộ cho mình. Có những vẫn đề rõ ràng trong bổn phận của chị, vậy tại sao chị lại luôn cãi lý và cố biện minh cho bản thân? Tâm tính bại hoại nào ẩn sau việc cứ phải cãi lý của chị? Và chị đã tìm kiếm lẽ thật cũng như giải quyết nó như thế nào?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger