Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Phim Hội Thánh Tin Lành "Tia Chớp Phương Đông" | Phim ngắn đặc sắc "GIA GIÁO ĐỎ" :Nguồn gốc và kết quả của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chống đối Đức Chúa Trời

Tiết lộ sự thật   590  

Giới thiệu

Phim Hội Thánh Tin Lành "Tia Chớp Phương Đông" | Phim ngắn đặc sắc "GIA GIÁO ĐỎ" :Nguồn gốc và kết quả của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chống đối Đức Chúa Trời

Vì ĐCSTQ quá điên cuồng bách hại các Cơ Đốc nhân và vì chưa thấy Đức Chúa Trời hủy diệt nó, nên nhiều người không tin rằng chống đối Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến thưởng phạt hay hình phạt, và nhất là họ không tin vào sự hiện diện hay sự thống trị của Đức Chúa Trời. Quan điểm này có căn cứ nào dựa trên lẽ thật không? Nó có phù hợp với những sự thật về công tác của Đức Chúa Trời không?


Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.


Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.


Một số tài liệu trong video này là từ:

Marble_2(https://share.allegorithmic.com/libraries/822)by mynglam/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời