Trích đoạn đặc sắc 3 của Phim Lồng tiếng Việt “Gia giáo đỏ”: Nguồn gốc và kết quả của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chống đối Đức Chúa Trời

04/11/2020

Vì ĐCSTQ quá điên cuồng bách hại các Cơ Đốc nhân và vì chưa thấy Đức Chúa Trời hủy diệt nó, nên nhiều người không tin rằng chống đối Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến thưởng phạt hay trừng phạt, và nhất là họ không tin vào sự hiện diện hay sự thống trị của Đức Chúa Trời. Quan điểm này có căn cứ nào dựa trên lẽ thật không? Nó có phù hợp với những sự thật về công tác của Đức Chúa Trời không?

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger