Phim Cơ đốc | Nguồn gốc của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chống đối Đức Chúa Trời (Trích đoạn nổi bật)

04/11/2020

Vì ĐCSTQ quá điên cuồng bách hại các Cơ Đốc nhân và vì chưa thấy Đức Chúa Trời hủy diệt nó, nên nhiều người không tin rằng chống đối Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến thưởng phạt hay trừng phạt, và nhất là họ không tin vào sự hiện diện hay sự thống trị của Đức Chúa Trời. Quan điểm này có căn cứ nào dựa trên lẽ thật không? Nó có phù hợp với những sự thật về công tác của Đức Chúa Trời không?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger