Phim Cơ đốc | Lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng (Trích đoạn nổi bật)

01/06/2021

Tất cả những ai tin vào Chúa đều biết rằng không có sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Jêsus, thì sẽ không có bất kỳ tín hữu hay môn đồ nào của Chúa. Hơn nữa, Cơ Đốc giáo sẽ không bao giờ tồn tại - dù cho các sứ đồ có tài năng đến đâu chăng nữa, họ cũng không thể tạo dựng hội thánh. Tương tự, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành hoàn toàn bởi sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và người ta quay về với Đức Chúa Trời sau khi nghe tiếng Ngài, mà nhờ đó hội thánh được thành lập. Nhưng chính quyền Cộng sản Trung Quốc bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng đây chỉ là tổ chức của con người. Họ có loại động cơ hiểm ác nào đây?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger