Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Tội lỗi chúng ta đã được tha thứ – liệu Chúa có đưa chúng ta thẳng vào thiên quốc khi Ngài tái lâm?

25/10/2021

Các thảm họa đang ngày một lớn dần và các tín hữu đều thiết tha trông chờ sự đến của Đấng Cứu Thế, khao khát được cất lên trời để tương ngộ với Chúa và được thoát khỏi thống khổ của những thảm họa ngày càng thảm khốc thời nay. Họ tin rằng vì tội của họ đã được tha nhờ họ tin vào Đức Chúa Jêsus, nên Chúa không còn xem họ là kẻ có tội nữa, họ đã có đủ mọi thứ cần thiết rồi và sẽ được đưa thẳng vào thiên quốc khi Chúa đến. Nhưng nhiều người đang hoang mang vì các đại họa đã đến thế mà họ vẫn chưa nghênh tiếp Chúa. Chỉ có Tia Chớp Phương Đông đã kiên định làm chứng rằng cách đây khá lâu, Chúa đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, cũng như Ngài đã tạo một nhóm những người đắc thắng trước các thảm họa. Nhiều tín hữu đã bắt đầu suy xét: Đức Chúa Trời Toàn Năng mà Tia Chớp Phương Đông làm chứng thật sự là Chúa tái lâm sao? Nhưng tội của chúng ta đã được tha thứ nhờ đức tin vào Chúa, và Ngài không còn xem chúng ta có tội nữa, nên chẳng phải khi tái lâm, Ngài sẽ đưa chúng ta thẳng vào thiên quốc sao? Vậy tại sao Đức Chúa Trời cần thực hiện bước công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt? Mời xem tập phim “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” này để biết câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger