Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Khi Đấng Cứu Thế tái lâm, Ngài có còn mang danh Jêsus?

03/12/2021

Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Cứu Thế Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến để bày tỏ lẽ thật, xuất hiện và công tác để triệt để cứu rỗi nhân loại. Từ khi quyển sách “Lời xuất hiện trong xác thịt” được đưa lên mạng cho cả thế giới đọc, người người ở khắp mọi nơi đã thấy rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và đã nghe tiếng Đức Chúa Trời. Họ chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm và hoan hỉ tiếp nhận Ngài. Họ ăn và uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, tận hưởng sự chăm tưới và chăn dắt từ lời của Đức Chúa Trời. Đức tin của họ lớn dần và họ xông xáo lan truyền danh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tuy nhiên, một số người thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng trông chỉ như một người bình thường, lại không mang danh Jêsus và danh Ngài không được ghi chép trong Kinh Thánh, và không xuất hiện dưới dạng linh thể của Jêsus, nên họ không công nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Kết quả là họ vẫn chưa nghênh tiếp Chúa và rơi vào các thảm họa. Thật là quá đáng tiếc! Vậy khi Đấng Cứu Thế tái lâm, Ngài sẽ vẫn mang danh Jêsus hay sao? Trong tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính”, chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm và tìm ra đáp án.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger