Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Phá bỏ quan niệm để nghênh tiếp Chúa

22/11/2021

Là một người Công Giáo, nhân vật chính đã bị linh mục của mình lừa gạt mà tin rằng “Mọi sự trong Kinh Thánh đều là do Thiên Chúa linh hứng, mọi lời của Thiên Chúa đều nằm trong Kinh Thánh, xa rời Kinh Thánh là dị giáo”. Mẹ của chị đã rao giảng công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho chị, làm chứng rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Chúa tái lâm, đã bày tỏ những lời mới, nhưng mà chị lại thấy thật khó để tiếp nhận chuyện này. Chị quả quyết rằng không có lời của Đức Chúa Trời nằm ngoài Kinh Thánh, và do sự kìm kẹp của các quan niệm tôn giáo, suốt bảy năm trời, chị đã không tìm kiếm hay tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và suýt chút nữa đã lỡ mất cơ hội nghênh tiếp Chúa đến. Điều gì đã khiến chị hồi tâm chuyển ý để cuối cùng chịu đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nghe được tiếng Đức Chúa Trời? Các quan niệm của chị cuối cùng đã được hóa giải thế nào? Để biết chuyện, mời cùng xem “Phá bỏ quan niệm để nghênh tiếp Chúa”.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger