Những người chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời đều được ban phước | Nhạc thánh Lời Chúa

1335 |03/04/2020

Tất cả những ai có thể tuân theo những lời phán hiện tại

của Đức Thánh Linh đều được ban phước.

Việc họ đã từng như thế nào,

hoặc Đức Thánh Linh đã từng làm việc bên trong họ như thế nào không quan trọng.

Ah, ah, những ai đã có được công việc mới nhất là những người được phước nhất,

và những ai không thể làm theo công việc mới nhất ngày nay đều bị loại bỏ.

Đức Chúa Trời muốn những người có thể chấp nhận sự sáng mới,

và Ngài muốn những người chấp nhận và biết đến công việc mới nhất của Ngài.

Một trinh nữ tinh sạch có thể tìm kiếm công việc của Đức Thánh Linh

và hiểu được những điều mới mẻ, và hơn nữa, có thể gạt sang một bên những quan niệm cũ,

và tuân theo công việc của Đức Chúa Trời ngày nay.

Ah, ah, nhóm người này, những người chấp nhận công việc mới nhất của ngày hôm nay,

đã được định trước bởi Đức Chúa Trời từ trước các đời,

và là những người được phước nhất.

Ah, ah, các ngươi nghe tiếng của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp,

và nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,

và vì thế, trên khắp trời và đất, và xuyên suốt các thời đại,

không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này,

không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy