Nhạc Thánh Ca | Phước Cho Những Ai Chấp Nhận Công tác mới Của Đức Chúa Trời

04/06/2021

Bất cứ ai vâng theo những lời phán hiện tại

của Đức Thánh Linh đều được ban phước,

dù trong quá khứ họ đã từng như thế nào,

hay Đức Thánh Linh từng hoạt động trong họ ra sao.

Những ai có được công tác mới nhất của Ngài là người được phước nhất,

những ai không thể đi theo đều bị loại bỏ.

Giờ đây, nhóm người này,

những người chấp nhận công tác mới nhất của Ngài,

đã được định trước các thời đại

và là những người được phước nhất.

Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài.

Bởi thế, khắp trời đất, và xuyên suốt các thời đại,

chẳng ai được phước hơn các ngươi.

Hãy là trinh nữ tinh sạch, người có thể đón nhận điều mới mẻ,

có thể tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh,

có thể gạt bỏ đi những quan niệm cũ,

vâng phục công tác của Đức Chúa Trời ngày nay.

Ngài muốn những người có thể chấp nhận sự sáng mới,

những người đón nhận và biết công tác mới nhất của Ngài.

Giờ đây, nhóm người này,

những người chấp nhận công tác mới nhất của Ngài,

đã được định trước các thời đại

và là những người được phước nhất.

Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài.

Bởi thế, khắp trời đất, và xuyên suốt các thời đại,

chẳng ai được phước hơn các ngươi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy