Nhạc Thánh Ca 2023 | Phúc thay những ai yêu kính Đức Chúa Trời

07/11/2023

Nếu yêu Đức Chúa Trời, ngươi có thể chứng thực về Ngài;

khi đó ngươi mới là chứng nhân của Ngài;

chỉ khi đó ngươi mới được Ngài ban phước,

nhận được những lời hứa của Ngài.

Người thân tín của Ngài là người yêu kính Ngài,

được Ngài yêu mến và được hưởng phước lành cùng Ngài.

Chỉ những con người này mới được sống đời đời

dưới sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài.

Những người yêu mến Ngài có thể tự do đi khắp thế gian;

những ai chứng thực về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ.

Những người này được Ngài yêu mến,

được ban phước lành bởi Ngài,

họ sẽ sống trong sự sáng của Ngài,

trong sự sáng của Ngài muôn đời.

Ai thực sự yêu kính Đức Chúa Trời

thì cống hiến cho công tác của Ngài và làm chứng về Ngài.

Họ có thể đi khắp nơi trên đất không bị ngăn trở,

nắm quyền lực trên đất, cai trị dân sự của Ngài.

Những người yêu mến Ngài có thể tự do đi khắp thế gian;

những ai chứng thực về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ.

Những người này được Ngài yêu mến,

được ban phước lành bởi Ngài,

họ sẽ sống trong sự sáng của Ngài,

trong sự sáng của Ngài muôn đời.

Từ khắp thế giới, những người này tụ họp lại.

Họ dùng ngôn ngữ khác nhau, có những màu da khác nhau,

nhưng sự tồn tại của họ chung một ý nghĩa.

Họ có lòng yêu kính Đức Chúa Trời,

tất cả đều mang một chứng ngôn về Ngài,

có chung một quyết tâm và chung một ước nguyện.

Những người yêu mến Ngài có thể tự do đi khắp thế gian;

những ai chứng thực về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ.

Những người này được Ngài yêu mến,

được ban phước lành bởi Ngài,

họ sẽ sống trong sự sáng của Ngài,

trong sự sáng của Ngài muôn đời.

Trích từ: Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger