Phước cho những kẻ có lòng khó khăn | Kinh nghiệm của một mục sư về việc nghênh tiếp Chúa tái lâm

15/10/2020

Cho Yeonghan là mục sư của một hội thánh ở Hàn Quốc. Ông nhiệt tâm phục vụ Chúa hàng chục năm rồi và được các tín hữu đồng đạo vô cùng tôn trọng. Mấy năm qua, hội thánh của ông ngày càng hoang tàn. Mọi người ngày càng làm nhiều việc xấu, thậm chí bản thân ông cũng thấy mình sa lầy trong tội lỗi. Kết quả là ông vô cùng khốn khổ và thấy rất hoang mang… Sau nhiều cân nhắc, ông quyết tâm từ bỏ chức vụ mục sư và rời giáo phái của mình, tìm kiếm một hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh, mong là có thể tìm được con đường để rũ bỏ tội lỗi của mình. Ông đã viếng thăm vài giáo phái, nhưng thấy họ hoang tàn và sa đọa chỉ khiến ông thêm lạc lối, hoang mang và tuyệt vọng. Ông kêu cầu Chúa: “Lạy Chúa! Chúa ở đâu?” Khi Cho Yeonghan bắt đầu tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, ông ngạc nhiên mừng rỡ khám phá ra những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đầy thẩm quyền, quyền năng và là lẽ thật! Sau khi nghe mối thông công và chứng ngôn từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhờ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng mà Cho Yeonghan bắt đầu hiểu ra rằng là người tin Đức Chúa Jêsus, ông đã được tha tội và được cứu rỗi nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ xem ông là tội nhân nữa, và ông có tư cách đến trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài và vui hưởng ân điển và phúc lành của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, do bản tính tội lỗi thâm căn cố đế, ông vẫn bị tội lỗi ràng buộc và kiểm soát, và không thể nên thánh khiết. Chỉ nhờ tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, ông mới có thể dần thoát ly tội lỗi, thật sự đạt được sự tinh sạch và cứu rỗi, và được Đức Chúa Trời dẫn dắt vào vương quốc của Ngài. Lúc này, Cho Yeonghan đầy háo hức, và vui mừng tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt và trở lại đứng trước ngai Đức Chúa Trời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger