Phim Phúc Âm | Ở trong tôn giáo tin Chúa có thể đạt được sự cứu rỗi không? (Trích đoạn nổi bật)

16/05/2021

Trong tín ngưỡng, nhiều người tin rằng, mặc dù các mục sư và trưởng lão nắm quyền lực trong thế giới tôn giáo và đi trên con đường của những người Pha-ri-si giả hình, mặc dù họ tiếp nhận và đi theo các mục sư và trưởng lão, nhưng họ tin vào Đức Chúa Jêsus, chứ không tin các mục sư và trưởng lão, vậy sao lại có thể nói con đường họ đi cũng là con đường của người Pha-ri-si? Liệu một người thực sự sẽ không được cứu rỗi nếu chỉ tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáo?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger