Tấu nói Phúc ÂmTin Lành | Tin vào Con thì được sự sống đời đời

834 |14/04/2020

Tấu nói Phúc Âm Tin Lành | Tin vào Con thì được sự sống đời đời

Kinh Thánh có viết: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Tô Duyệt nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Jêsus là tin vào Đức Con và có thể đạt được sự sống đời đời. Khi người chị em Tiểu Linh nói rằng nhận định của cô chỉ mới trọn vẹn nửa phần, Tô Duyệt rất hoang mang, và bắt đầu thảo luận với Tiểu Linh… Vậy, niềm tin đích thực vào Đức Con là gì? “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời” nói đến điều gì?

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy