Trích đoạn đặc sắc 4 của Phim Phúc Âm “Thành sẽ bị lật đổ”: Giải thích Kinh Thánh có giống với việc đề cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời không?

0 |13/06/2021

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy