Phim Phúc Âm | Chính Xác Thì Mối Quan Hệ Giữa Việc Được Cứu Rỗi Và Vào Vương Quốc Thiên Đàng Là Gì? (Trích đoạn nổi bật)

01/03/2021

Nhiều người tin rằng, bằng cách tin vào Đức Chúa Jêsus, tội lỗi của họ sẽ được xóa bỏ, họ sẽ được cứu rỗi nhờ đức tin của mình. Hơn thế nữa, một khi ai đó được cứu, họ sẽ được cứu mãi mãi, và khi Chúa trở lại, họ có thể được cất lên vương quốc thiên đàng. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21​). Những người gọi "Chúa, Chúa" là những người đã được cứu nhờ đức tin vào Chúa, vậy tại sao không phải ai trong số họ cũng có thể vào vương quốc thiên đàng? Chuyện gì đang xảy ra? Chính xác thì mối quan hệ giữa việc được cứu rỗi và vào vương quốc thiên đàng là gì?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger