“Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng: Lịch sử hình thành và phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” Phần một

20/10/2020

Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã phán: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17​) và hứa rằng, “Ta đến mau chóng” (Khải Huyền 22:7). Qua hai ngàn năm hy vọng, và qua hai ngàn năm chờ đợi… hàng thế hệ Cơ Đốc nhân đã háo hức trông mong Đức Chúa Jêsus trở lại. Toàn thể nhân loại mong mỏi Đấng Cứu Rỗi đến và đem lại sự cứu rỗi trọn vẹn cho nhân loại. Đúng lúc thế giới tăm tối nhất, khi các thế lực tà ác của Sa-tan điên cuồng và hung tàn nhất trong việc chống đối Đức Chúa Trời, thì bình minh hé rạng ở phương Đông – ở Trung Quốc. Năm 1991, năm thật phi thường đó, Con người nhập thể, Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã xuất hiện trong các hội thánh tư gia để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác. Ở đó, Ngài bắt đầu thực hiện công tác phán xét khởi đi từ nhà Đức Chúa Trời. Phim tài liệu này chủ yếu mô tả sự thật lịch sử về cách Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện giữa các hội thánh tư gia và bắt đầu thực hiện công tác của Ngài và phán những lời của Ngài. Như những người được chọn đã chia sẻ trong những lời hiện thời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ đã dần hiểu ra lẽ thật, đạt được con đường thực hành, và vui hưởng phúc lạc và tự do mà Đức Thánh Linh đem lại cho nhân loại.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger