Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Coi chừng! Những kẻ địch lại Đấng Christ ở quanh ta!

26/09/2022

Tại sao những kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh? Bạn có biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì không? Không phân định được những kẻ địch lại Đấng Christ, hậu quả sẽ thế nào? Ta phải rút ra bài học gì khi những kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện? Mời xem chứng ngôn Cơ Đốc nhân này để biết câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger