Nhạc Thánh Ca | Chỉ những ai chấp nhận lẽ thật mới có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời

04/06/2021

Nơi đâu có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,

nơi đó có lẽ thật được bày tỏ và tiếng của Đức Chúa Trời.

Chỉ những ai chấp nhận lẽ thật mới có thể

nghe tiếng Đức Chúa Trời và chứng kiến sự xuất hiện của Ngài.

Hãy gạt đi những quan điểm về “điều không thể”!

Những suy nghĩ về “điều không thể” lại càng có khả năng xảy ra.

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả các tầng trời.

Công tác và tư tưởng của Ngài vượt xa mọi tư tưởng của con người.

Điều gì càng không thể, thì càng ẩn chứa nhiều lẽ thật để kiếm tìm.

Điều gì càng ngoài khái niệm của con người, càng hàm chứa ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bất cứ nơi đâu Ngài xuất hiện, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời,

thực chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi chỉ bởi nơi chốn hay cách thức Ngài xuất hiện.

Gạt đi những quan niệm của ngươi, lắng lòng và đọc những lời này.

Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi biết ý muốn và lời Ngài.

Tâm tính của Đức Chúa Trời vẫn nhất quán,

bất cứ nơi đâu có dấu chân của Ngài, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của nhân loại.

Jêsus là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, của Châu Á, Châu Âu và toàn thể vũ trụ.

Hãy tìm kiếm ý muốn của Ngài trong lời phán của Ngài,

khám phá sự xuất hiện của Ngài, đi theo dấu chân Ngài.

Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống.

Lời Ngài và sự xuất hiện của Ngài tồn tại đồng thời.

Tâm tính và dấu chân của Ngài luôn được tỏ lộ cho nhân loại.

Hy vọng rằng các anh chị em có thể thấy sự xuất hiện của Ngài trong những lời này.

Hãy đi theo Ngài, tiến đến một thời đại mới, nơi trời đất mới,

nơi Ngài chuẩn bị cho những ai chờ đợi sự xuất hiện của Ngài.

Gạt đi những quan niệm của ngươi, lắng lòng và đọc những lời này.

Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi biết ý muốn và lời Ngài.

Gạt đi những quan niệm của ngươi, lắng lòng và đọc những lời này.

Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi biết ý muốn và lời Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy