Kịch sân khấu Cơ đốc | Một lựa chọn khôn ngoan | Lời chứng Cơ Đốc nhân kiên quyết theo Đức Chúa Trời

12/12/2021

Li Mingzhi là một cán bộ của chính quyền xã ở địa phương. Sau khi tin nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, đọc lời Đức Chúa Trời và hiểu được một số lẽ thật, anh bắt đầu suy ngẫm về công việc của mình trong Đảng Cộng sản suốt những năm qua. Anh đã theo Đảng cộng sản làm điều ác, đi theo con đường suy đồi và hủy diệt. Anh nhận ra rằng nếu không quay đầu, chắc chắn anh sẽ bị đày xuống địa ngục và bị trừng phạt. Bằng cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, anh củng cố được đức tin, quyết tâm bỏ việc và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Sau đó, anh đã nói với Qian Li, vợ anh, nhưng cô đã kiên quyết phản đối quyết định từ chức của anh. Cô gọi các anh chị em của anh đến mắng mỏ anh, thúc ép anh từ bỏ đức tin và tiếp tục con đường sự nghiệp của mình với Đảng Cộng sản. Bị những người thân yêu của mình bao vây, Li Mingzhi bước vào một cuộc tranh luận căng thẳng với họ. Cuối cùng, anh ấy đã lựa chọn điều gì? Hãy cùng tìm hiểu trong “Một lựa chọn khôn ngoan” nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger