Kịch ngắn Cơ đốc 2019 | Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại!

Kịch ngắn Cơ đốc 2019 | Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại!

4171 |14/11/2019

Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus nhập thể đã xuất hiện và làm việc, rao giảng Phúc Âm của thiên quốc, bày tỏ lẽ thật, và ban cho con người con đường ăn năn. Qua những điều này, nhiều người đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Những người Pha-ri-si đã ngoan cố giữ ý tưởng của riêng mình, chối bỏ và lên án Đức Chúa Jêsus nhập thể, và thậm chí còn đóng đinh Chúa. Đức Chúa Jêsus đã nói tiên tri rằng Ngài sẽ trở lại trong những ngày sau rốt. Vậy thì, ai đóng vai trò của người Pha-ri-si thời hiện đại? Hãy xem vở kịch ngắn Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại!

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy