Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Tin Lành Kịch ngắn 2019 - Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại !

Truyền hình Đa dạng   3385  

Giới thiệu

Tin Lành Kịch ngắn 2019 - Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại !


Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus nhập thể đã xuất hiện và làm việc, rao giảng Phúc Âm của thiên quốc, bày tỏ lẽ thật, và ban cho con người con đường ăn năn. Qua những điều này, nhiều người đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Những người Pha-ri-si đã ngoan cố giữ ý tưởng của riêng mình, chối bỏ và lên án Đức Chúa Jêsus nhập thể, và thậm chí còn đóng đinh Chúa. Đức Chúa Jêsus đã nói tiên tri rằng Ngài sẽ trở lại trong những ngày sau rốt. Vậy thì, ai đóng vai trò của người Pha-ri-si thời hiện đại? Hãy xem vở kịch ngắn Nhìn xem! Đó là một Pha-ri-si thời hiện đại!


Gợi ý dành cho bạn:

Tin Lành Vở Kịch 2019 | Chúa Đang Gõ Cửa

https://vi.godfootsteps.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời