Kịch sân khấu Cơ đốc | Một gia đình trên bờ vực tan vỡ

17/12/2021

Su Xiangchen bị bắt trong một buổi họp nhóm và chồng cô Chen Jianwei, một thành viên của lực lượng vũ trang, đã báo cáo chuyện này với lãnh đạo của mình khi anh phát hiện ra. Lãnh đạo của anh đã đe dọa anh và lệnh cho anh bắt Su Xiangchen từ bỏ đức tin của cô, hoặc anh cũng sẽ bị liên lụy, khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và lực lượng vũ trang. Jianwei cố thuyết phục Xiangchen từ bỏ đức tin bằng cả các chiến thuật mềm mỏng lẫn cứng rắn hòng bảo vệ địa vị và sinh kế của mình, cấm cô đến các buổi họp hay đọc lời Đức Chúa Trời. Anh cũng đưa các thành viên gia đình là những người chẳng tin khác đến để can thiệp hòng buộc cô phải chọn giữa đức tin và gia đình. Xiangchen sẽ chọn điều gì? Mời các bạn xem vở kịch “Một gia đình trên bờ vực tan vỡ”.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger