Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Gánh nặng chính là phước lành của Đức Chúa Trời

13/09/2021

Nhân vật chính được bầu làm lãnh đạo hội thánh, và vì còn trẻ với kinh nghiệm sống hạn chế, cô lo rằng mình không có khả năng đảm nhận vai trò đó và người khác sẽ vì vậy mà coi thường cô. Trong một buổi họp mặt, quan điểm của cô về một vấn đề hóa ra là không đúng. Điều này khiến cô thất vọng và cảm thấy mình thật sự yếu kém so với các lãnh đạo khác. Vì vậy, cô không muốn tiếp tục thực hiện bổn phận lãnh đạo hội thánh nữa. Khi tự suy ngẫm bằng cách ăn và uống lời Đức Chúa Trời, cô nhận ra rằng lý do mình muốn trốn tránh bổn phận là vì sợ người khác thấy được điểm yếu của cô và cô sẽ bị mất mặt. Cô cũng thấy rằng mình quý trọng danh tiếng và địa vị đến mức đặt chúng lên trên hết, đó là tâm tính địch lại Đấng Christ. Trong khi đó, cô hiểu rằng bổn phận của một người là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, là nghĩa vụ bắt buộc, và cô nên làm tất cả những gì có thể để hoàn thành nó. Khi cô đã sửa đổi quan điểm của mình và thực hiện bổn phận như một gánh nặng, cô nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Cô thực sự cảm nghiệm rằng gánh nặng chính là phước lành của Đức Chúa Trời.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy