Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Một bổn phận bắt buộc

21/09/2022

Vì bổn phận không để cho chị được nổi bật, nên chị phàn nàn, chống đối và thực hiện qua loa trách nhiệm của mình. Sau đó, chị đã giải quyết tình trạng này thế nào? Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, chị đã sửa chữa những quan điểm sai trái nào của mình về việc mưu cầu?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger