Tiểu phẩm Cơ đốc | Tờ đơn này, mẹ sẽ không ký! | Cơ Đốc nhân kiên định đức tin theo Đức Chúa Trời

15/12/2021

Vu Huệ Phương từng bị bắt và giam giữ vì tin Đức Chúa Trời và chia sẻ phúc âm, nhưng ngay cả sau khi bà được thả, cảnh sát Cộng sản Trung Quốc vẫn không để bà yên. Họ liên tục tìm đến nhà bà, gọi điện, cảnh cáo và quấy rối bà. Rồi một ngày, bà nhận được tin rằng một trong các cháu gái của bà đang ứng tuyển vào học viện quân sự, đứa cháu gái còn lại thì nộp đơn xin làm công chức, hai trong số những con đường sự nghiệp triển vọng nhất ở Trung Quốc. Hồ sơ sàng lọc chính trị của họ cần được đóng dấu phê duyệt. Cảnh sát lợi dụng tương lai của những cô gái này nhằm gây áp lực để gia đình buộc Vu Huệ Phương phải ký vào tờ đơn hối cải, từ bỏ đức tin của bà – nếu bà không ký thì họ sẽ không phê duyệt. Bị Đảng Cộng sản bắt nạt và bị vây hãm bởi chính gia đình mình, Vu Huệ Phương phải làm cách nào để vượt qua khó khăn này đây? Bạn sẽ tìm ra câu trả lời trong tiểu phẩm “Tờ đơn này, mẹ sẽ không ký!”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger