Nhạc Thánh Ca 2023 | Đức Chúa Trời âm thầm chu cấp cho mọi người

02/10/2023

Verse 1

Đức Chúa Trời chu cấp cho nhu cầu

của con người mọi lúc và mọi nơi,

quan sát những suy nghĩ đổi thay của tất cả mọi người,

từ đó an ủi họ, cũng như khuyên nhủ họ,

và dẫn dắt, soi sáng, dẫn dắt, soi sáng họ.

Chorus 1

Dù cho con người chẳng màng đến suy nghĩ của Đức Chúa Trời,

Ngài vẫn liên tục dìu dắt nhân loại,

liên tục chu cấp và giúp đỡ cho họ,

để họ theo con đường của Ngài,

hầu cho họ có thể

đạt được đích đến tốt đẹp mà Ngài đã chuẩn bị cho họ.

Verse 2

Đối với Đức Chúa Trời,

mọi thứ của Ngài, về Ngài,

ân điển và lòng thương xót của Ngài,

cùng mọi phần thưởng của Ngài,

sẽ được ban không hạn chế

cho những người yêu kính và đi theo Đức Chúa Trời,

cho những người yêu kính và đi theo Đức Chúa Trời.

Chorus 2

Nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ tỏ lộ với bất cứ ai

nỗi đau Ngài đã phải gánh chịu

hay tâm trạng Ngài đang cảm thấy,

và Ngài chưa từng phàn nàn về bất cứ ai

không quan tâm đến Ngài hay không hề biết ý muốn, không biết ý muốn của Ngài.

Chorus 3

Ngài chỉ đơn giản âm thầm chịu đựng tất cả những điều này,

đợi đến ngày nhân loại sẽ có thể hiểu được lòng của Ngài.

Ngài chỉ đơn giản âm thầm chịu đựng tất cả những điều này,

đợi đến ngày nhân loại sẽ có thể hiểu được lòng của Ngài,

đợi đến ngày nhân loại sẽ có thể hiểu được lòng của Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger