Phim Phúc Âm | Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt vạch trần mọi loại người trong thế giới tôn giáo (Trích đoạn nổi bật)

02/12/2023

Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và xuất hiện để thực công tác của Ngài, thế lực tà ác của Sa-tan sẽ chống đối và lên án con đường thật một cách man rợ. Vì thế mà nảy sinh chiến tranh trong thế giới tâm linh, chính nó chia rẽ và phơi bày thế giới tôn giáo. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo” (Ma-thi-ơ 10:34). Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác trong Thời đại Ân điển, Do Thái giáo chia thành nhiều phe phái. Bây giờ với sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, thế giới tôn giáo phải chịu một sự phơi bày lớn; lúa mì và cỏ lùng, cừu và dê, các trinh nữ khôn ngoan và trinh nữ khờ dại, đầy tớ tốt và đầy tớ xấu – tất cả đều bị vạch trần, loại nào ra loại nấy. Sự khôn ngoan và kỳ diệu của Đức Chúa Trời thực sự không thể dò được!

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger