Lời Đức Chúa Trời | Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ: Chương 28

06/11/2021

Hãy lắng nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu câu chuyện bên trong sự cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, lẽ mầu nhiệm về các lầnnhập thể của Đức Chúa Trời, bản chất của Đấng Christ, Đức Chúa Trời có gì và là gì, kết cụcvà đích đến của nhân loại, cùngnhững khía cạnh khác của lẽ thật.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger