Video nhạc Thánh Ca | Lời Đức Chúa Trời cung cấp tất cả những gì con người cần trong cuộc sống

06/12/2023

Lời Đức Chúa Trời là nguyên tắc để cho con người sống theo,

là mục tiêu, phương hướng và cả con đường

dẫn họ đến sự cứu rỗi.

Lời Ngài cung cấp mọi lẽ thật họ phải sở hữu như một tạo vật,

lẽ thật về cách họ thờ phượng và vâng lời Ngài.

Đó là lẽ thật bảo đảm sự sống còn của con người,

là thứ họ ăn hằng ngày,

là chỗ dựa vững chắc duy nhất

cho phép con người đứng vững vàng, đứng lên và thật mạnh mẽ.

Lời Ngài có sâu sắc hay đơn giản cũng

đều là lẽ thật con người cần để bước vào sự sống.

Lời của Ngài là nguồn nước hằng sống

cho phép con người sống sót được trong xác thịt và cả linh hồn,

là điều con người cần để sống.

Lời Đức Chúa Trời mang lẽ thật về nhân tính bình thường,

và lẽ thật con người có thể dùng để thoát khỏi

sự bại hoại và tránh được những cạm bẫy của Sa-tan.

Lời Ngài là sự giáo huấn, thúc giục, khích lệ,

và sự an ủi không mệt mỏi của Đấng Tạo Hóa.

Lời Ngài khai sáng và dẫn dắt để loài người sẽ hiểu được,

hiểu được mọi điều tích cực.

Lời Ngài có sâu sắc hay đơn giản cũng

đều là lẽ thật con người cần để bước vào sự sống.

Lời của Ngài là nguồn nước hằng sống

cho phép con người sống sót được trong xác thịt và cả linh hồn,

là điều con người cần để sống.

Lời Ngài là sự đảm bảo rằng

con người sẽ có được mọi điều công chính cũng như thiện lành.

Lời Ngài là tiêu chuẩn để

đánh giá tất cả mọi việc, mọi người hay mọi sự vật,

tất cả cả mọi thứ trên đời.

Lời Ngài dẫn dắt con người đến sự cứu rỗi và sự sáng.

Lời Ngài có sâu sắc hay đơn giản cũng

đều là lẽ thật con người cần để bước vào sự sống.

Lời của Ngài là nguồn nước hằng sống

cho phép con người sống sót được trong xác thịt và cả linh hồn,

là điều con người cần để sống.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Lời tựa

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger