Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Lời Đức Chúa Trời đã loại bỏ sự đề phòng và hiểu lầm của tôi

26/06/2022

Mấy năm trước, chị đã bị cách chức lãnh đạo, và từ đó, chị đã sống trong tình trạng hiểu lầm và đề phòng. Cho rằng “Leo càng cao, ngã càng đau”, nên chị không dám làm lãnh đạo nữa. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, chị đã rút ra được bại học gì từ quan điểm sai lầm của mình? Chị đã loại bỏ sự hiểu nhầm và đề phòng của mình như thế nào? Mời quý vị xem video này để rõ.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger