Nhạc Thánh Ca Tin Lành | Nên biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Người đối với vạn vật

856 |29/03/2020

Gợi ý dành cho bạn:

Các bài hát thờ phượng và ngợi khen

https://vi.godfootsteps.org/video-category/praise-and-worship-songs.html

Phim ngắn phúc âm Tin Lành | Ngày của Nô-ê đã đến

https://vi.godfootsteps.org/videos/days-of-noah-have-come.html

Sự hiểu biết về Chúa trong lòng con người nhiều đến đâu, thì đó cũng là phạm vi mà

vị trí của Chúa có trong lòng họ.

Mức độ của sự hiểu biết về Chúa lớn đến đâu trong lòng họ, thì đó cũng là

mức độ Chúa vĩ đại bao nhiêu trong lòng họ.

Nếu Chúa mà ngươi biết trống rỗng và mơ hồ,

thì Chúa mà ngươi tin cũng trống rỗng và mơ hồ.

Nếu Chúa mà ngươi biết bị giới hạn trong phạm vi đời sống cá nhân của riêng ngươi,

thì Chúa của ngươi là một Chúa rất nhỏ và không có liên quan gì đến Chúa chân thật.

Vì thế, việc biết đến các hành động thực tế của Chúa,

biết sự thực về Chúa và sự toàn năng của Ngài,

biết bản thể thật sự của Ngài, biết Ngài có gì và Ngài là ai,

biết những hành động mà Ngài đã thể hiện giữa mọi vật trong cuộc sáng thế của Ngài -

những điều này rất quan trọng đối với mỗi một con người cố gắng hiểu được Chúa.

Chúng có liên quan trực tiếp đến việc con người có thể bước vào thực tế của lẽ thật hay không.

Nếu ngươi giới hạn sự hiểu biết của ngươi về Chúa chỉ bằng lời nói,

nếu ngươi giới hạn điều đó chỉ trong những sự trải nghiệm nhỏ,

trong những gì ngươi cho là ân điển của Chúa, hoặc ít lời chứng về Chúa,

thì Ta phán rằng Chúa mà ngươi tin hoàn toàn

không phải là chính Chúa.

Không chỉ có điều đó, mà còn có thể nói rằng Chúa mà ngươi tin là một Chúa của sự tưởng tượng,

không phải là Chúa chân thật.

Đó là vì Đức Chúa Trời chân thật là Đấng cai trị trên mọi vật,

đi giữa mọi vật, quản lý mọi vật.

Ngài là Đấng nắm giữ số phận của cả nhân loại

và của mọi vật trong tay Ngài.

Việc làm và hành động của Đức Chúa Trời

không chỉ giới hạn trong một bộ phận nhỏ con người.

Nghĩa là, chúng không giới hạn chỉ trong những người hiện đang đi theo Ngài.

Hành động của Ngài được thể hiện trong muôn vật, trong sự sinh tồn của muôn vật,

và trong các quy luật thay đổi của muôn vật.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy