Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời

505 |08/12/2020

Trong “Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời”, vì nhân vật chính sở hữu một số tố chất và thấy một số kết quả trong việc thực hiện bổn phận của mình, cô bắt đầu tự đề cao bản thân, trở nên kiêu ngạo và tự phụ hơn bao giờ hết, và coi thường người khác. Cô làm bất cứ điều gì mình muốn và phá vỡ công việc của hội thánh. Cô đã hai lần bị tỉa sửa và xử lý theo cách mà để lại một ký ức không thể xóa nhòa trong lòng, và qua sự tỏ lộ và phán xét của lời Đức Chúa Trời, cô có được một số hiểu biết về bản tính kiêu ngạo của chính mình và nhận thức được rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời sẽ không khoan dung cho sự xúc phạm. Cô ngày càng bộc lộ rõ sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời và bắt đầu tập trung vào tìm kiếm lẽ thật và hành động theo nguyên tắc trong việc thực hiện bổn phận của mình. Cô thực sự bắt đầu cảm thấy rằng chỉ qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại mới có thể được tinh sạch và biến đổi, và việc được tỉa sửa, xử lý, phán xét và hành phạt là tình yêu cũng như sự bảo vệ lớn nhất của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy