Video nhạc Thánh Ca | Lời hứa của Đức Chúa Trời với những ai đã được hoàn thiện | MV

19/05/2021

Những người Đức Chúa Trời dự định hoàn thiện

sẽ đều nhận được phước lành và di sản của Ngài.

Nghĩa là họ tiếp nhận Đức Chúa Trời có gì và là gì,

để những điều ấy trở thành những điều họ có bên trong;

họ đưa mọi lời phán dạy của Đức Chúa Trời vào bên trong mình;

dù Đức Chúa Trời là gì, các ngươi vẫn có thể nhận được

tất cả những điều đó đúng như vốn có,

và nhờ đó mà sống trọn lẽ thật.

Đây mới là kiểu người được Đức Chúa Trời hoàn thiện

và được Đức Chúa Trời thu nhận.

Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng.

Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng,

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng,

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng.

Có được trọn vẹn tình yêu của Đức Chúa Trời.

Hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi việc.

Có được chỉ dẫn của Đức Chúa Trời,

sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời và có được sự khai sáng của Đức Chúa Trời.

Sống thể hiện ra hình ảnh mà Đức Chúa Trời yêu mến trên đất;

thực sự yêu Đức Chúa Trời như Phi-e-rơ, vì Đức Chúa Trời mà chịu đóng đinh trên thập giá,

và xứng đáng để lấy cái chết đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời;

có được vinh hiển như Phi-e-rơ.

Được yêu mến, tôn trọng và ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người trên thế gian.

Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng.

Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng.

Vượt qua mọi khía cạnh trói buộc của cái chết và âm phủ,

không cho Sa-tan bất cứ cơ hội nào để làm việc của nó,

thuộc về Đức Chúa Trời,

sống trong tinh thần tươi mới, sôi nổi và không biết mệt mỏi.

Có tinh thần phấn khởi và hăng hái không thể diễn đạt bằng lời ở mọi lúc trong suốt cuộc đời,

như thể một người đã trông thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời đến.

Giành được vinh quang cùng với Đức Chúa Trời,

mang thần sắc giống như các thánh đồ yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Trở thành người được Đức Chúa Trời yêu thương trên thế gian,

nghĩa là con trai yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Thay đổi hình thái, cùng Đức Chúa Trời

thăng lên tầng trời thứ ba và siêu thoát xác thịt.

Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng.

Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng,

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng,

những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger