Thánh Ca ngợi khen 2021 | Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài hết mực | Video nhạc

Thánh Ca ngợi khen 2021 | Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài hết mực | Video nhạc

546 |26/02/2021

Chúng ta đã được cất lên trước Đức Chúa Trời.

Chúng ta tham dự đại tiệc, thật hạnh phúc.

Chúng ta vui hưởng lời Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật,

linh hồn chúng ta được giải thoát và cảm thấy rất tự do.

Lòng chúng ta đầy cảm tạ và ngợi khen.

Chúng ta không thể không ca hát.

Niềm vui trong lòng chúng ta không thể bày tỏ.

Ngợi khen và nhảy lên vui sướng.

Đức Chúa Trời đáng được suy tôn và tôn vinh.

Ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời@ngợi khen Ngài hết mực

Chúng ta vui hưởng lời Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Chúng ta thực hành lời Đức Chúa Trời, bước vào hiện thực.

Chúng ta trải qua sự phán xét và làm tinh sạch,

và chúng ta sống thể hiện ra hình tượng giống con người mới.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu rỗi chúng ta khỏi sự bại hoại của Sa-tan.

Chúng ta giờ đây đã thật sự thay đổi.

Tất cả là sự cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Trời!

Ngợi khen và nhảy lên vui sướng.

Đức Chúa Trời@đáng được suy tôn và tôn vinh.

Ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài hết mực.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đánh bại Sa-tan,

làm cho một nhóm người trở thành những người đắc thắng,

được hoàn thiện bởi những sự thử luyện và hoạn nạn.

Họ là những người đắc thắng trước Sa-tan!

Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời đã được tỏ lộ.

Tất cả những ai chống đối Đức Chúa Trời sẽ phải bị diệt mất.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đánh bại Sa-tan!

Ngợi khen và nhảy lên vui sướng.

Đức Chúa Trời đáng được suy tôn và tôn vinh.

Ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài hết mực.

Những ai theo đuổi lẽ thật

thì đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Những ai có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời

thì nhận được ân điển của Ngài.

Chúng ta ngợi khen tâm tính công chính của Đức Chúa Trời!

Những bài ngợi ca của chúng ta vang đến các từng trời!

Công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự kỳ diệu.

Lời Đức Chúa Trời hoàn thành tất cả.

Tất cả mọi người trở về với Đức Chúa Trời,

ngợi khen công tác vĩ đại đã được thực hiện của Đức Chúa Trời.

Ngợi khen và nhảy lên vui sướng.

Đức Chúa Trời đáng được suy tôn và tôn vinh.

Ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài hết mực.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy