Tiểu phẩm Cơ đốc | Danh mới của Đức Chúa Trời | Chúa sẽ vẫn được gọi là Giêsu khi Ngài trở về?

1836 |25/01/2020

Xu Xin là người giúp việc hội thánh tư gia, luôn nhiệt tâm truy cầu và khao khát sự trở lại của Chúa. Một ngày nọ, người bà con làm chứng với cô rằng khi Chúa trở lại, Ngài sẽ mang danh mới và chỉ những ai chấp nhận danh mới của Ngài mới được ở trước ngai Đức Chúa Trời. Cô đặt căn cứ cho lời chứng này trên lời tiên tri trong sách Khải Huyền: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, cùng danh mới ta… mà viết trên người” (Khải Huyền 3:12). Tuy nhiên, Xu Xin tin rằng danh của Jêsus sẽ không bao giờ thay đổi và khi Chúa trở lại Ngài sẽ vẫn dùng danh Jêsus. Điều này khiến hai chị em họ phải tranh luận với nhau. Kết quả cuộc tranh luận của họ thế nào? Chúa thật sự mang danh mới khi Ngài trở lại không? Mời xem tiểu phẩm Danh mới của Đức Chúa Trời để biết.

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy