Phim Phúc Âm Cơ đốc | Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi?! | Tiết lộ lẽ nhiệm mầu của danh Đức Chúa Trời

22/10/2020

Chị ấy tên là Vương Hoa, một người giảng đạo tại một hội thánh tư gia ở miền Nam Trung Quốc. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, chị thấy trong Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Trời mang danh Giê-hô-va trong Cựu Ước, và mang danh Jêsus trong Tân Ước. Tại sao Đức Chúa Trời lại có những danh khác nhau như vậy? Vương Hoa cực kỳ bối rối vấn đề này. Chị đã cố gắng tìm câu trả lời trong Kinh Thánh, nhưng không thể hiểu được lẽ nhiệm mầu này… Tuy nhiên, chị vững tin rằng chẳng có danh nào khác dưới bầu trời được ban cho con người, nên chỉ có Jêsus là Đấng Cứu Thế, và miễn chúng ta giữ vững danh Jêsus, chắc chắn chúng ta sẽ được cất lên vương quốc thiên đàng. Thế nhưng, một ngày nọ, Vương Hoa nghe được tin chấn động: Danh của Đức Chúa Trời đã thay đổi! Sau đó, lòng chị không còn bình lặng nữa…

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger