Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì | Trích đoạn 234

16/11/2021

Phúc cho những ai đã đọc được những lời của Ta và tin rằng chúng sẽ ứng nghiệm. Ta sẽ không ngược đãi ngươi chút nào; Ta sẽ cho những gì ngươi tin được ứng nghiệm trong ngươi. Đây là ơn phước của Ta ban cho ngươi. Lời Ta đánh trúng vào những bí mật ẩn giấu trong mỗi người; mọi người đều có những vết thương chí mạng, và Ta là thầy thuốc giỏi chữa lành chúng: Đơn giản là hãy đi vào sự hiện diện của Ta. Vì sao Ta lại bảo rằng trong tương lai sẽ không còn nỗi buồn và nước mắt nữa? Đó là vì lý do này. Trong Ta, mọi thứ đều được hoàn thành, nhưng ở loài người, vạn vật đều bại hoại, trống rỗng và giả dối đối với loài người. Trong sự hiện diện của ta, chắc chắn ngươi sẽ đạt được hết thảy mọi thứ, và ắt hẳn ngươi vừa có thể nhìn thấy vừa được hưởng tất cả ơn phước mà ngươi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Những ai không đến trước Ta chắc chắn là phản nghịch, và nhất định là những kẻ chống lại Ta. Ta chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn chúng dễ dàng; Ta sẽ hành phạt nghiêm khắc những kẻ như vậy. Hãy nhớ lấy điều này! Con người càng đến trước Ta nhiều hơn, họ sẽ nhận được nhiều hơn – dù điều đó sẽ chỉ là ân điển. Sau này, họ sẽ nhận được những ơn phước còn lớn lao hơn.

Kể từ khi sáng thế, Ta đã bắt đầu định trước và lựa chọn nhóm người này – cụ thể là các ngươi ngày nay. Khí chất, tố chất, ngoại hình và vóc giạc của các ngươi, gia đình nơi các ngươi được sinh ra, công việc và hôn nhân của các ngươi – toàn bộ những gì trong ngươi, thậm chí cả màu tóc và làn da của mình, và giờ sinh của các ngươi – hết thảy đều được bàn tay Ta sắp đặt. Ta tận tay sắp đặt ngay cả những việc các ngươi làm và những người các ngươi gặp hàng ngày, chưa kể đến việc đưa ngươi vào sự hiện diện của Ta hôm nay thực sự cũng là do sự sắp đặt của Ta. Đừng dấn mình vào sự hỗn loạn; ngươi nên bình tĩnh tiến lên. Những gì Ta cho phép ngươi vui hưởng hôm nay là phần mà ngươi xứng đáng, và nó đã được Ta tiền định từ khi sáng thế. Hết thảy con người đều rất cực đoan: Họ hoặc quá cứng đầu hoặc hoàn toàn vô liêm sỉ. Họ không thể bắt đầu mọi thứ theo kế hoạch và sự sắp đặt của Ta. Đừng làm điều này nữa. Trong Ta, tất cả đều được giải phóng; đừng tự trói buộc bản thân, vì sẽ mất mạng đấy. Hãy nhớ lấy điều này!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 74, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger