Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 51 | “Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu: Chương 15”

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 51 | “Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu: Chương 15”

206 |05/04/2021

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán xét. Ngài là Con người, mặc áo dài đến chân, và một đai vàng thắt ngang trên ngực. Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, và mắt Ngài như ngọn lửa; chân Ngài như đồng sáng, như thể chúng được luyện trong lò lửa, và tiếng Ngài như tiếng nước lớn. Tay hữu Ngài cầm bảy ngôi sao và trong miệng Ngài, một thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt Ngài sáng rực rỡ như mặt trời rực cháy!

Con Người đã được chứng kiến, và chính Đức Chúa Trời đã được mặc khải công khai. Vinh quang của Đức Chúa Trời đã phát ra, tỏa sáng dữ dội như mặt trời đang rực cháy! Diện mạo vinh hiển của Ngài rực sáng với ánh sáng rực rỡ; đôi mắt nào dám đối với Ngài bằng sự chống đối chứ? Sự chống đối dẫn đến cái chết! Không một chút thương xót nào được tỏ ra cho bất cứ điều gì ngươi nghĩ trong lòng, bất kỳ lời nào ngươi thốt ra, hoặc bất cứ sự gì ngươi làm. Tất cả các ngươi sẽ bắt đầu hiểu và bắt đầu thấy được những gì các ngươi đã thu đạt được – không có gì ngoài sự phán xét của Ta! Liệu Ta có thể chịu được khi các ngươi không nỗ lực ăn uống lời Ta, và thay vào đó làm gián đoạn cách tùy tiện và hủy hoại công trình của Ta? Ta sẽ không đối xử với loại người này cách nhẹ nhàng! Nếu hành vi của ngươi thoái hóa nghiêm trọng hơn, ngươi sẽ bị lửa thiêu đốt! Đức Chúa Trời toàn năng hiện thân trong một cơ thể thuộc linh, không có một chút xác thịt hay máu huyết từ đầu đến chân. Ngài vượt khỏi thế giới vũ trụ, ngồi trên ngôi vinh hiển trên tầng trời thứ ba, cai quản vạn vật! Vũ trụ và vạn vật nằm trong tay Ta. Nếu Ta phán điều đó, nó sẽ là như vậy. Nếu Ta ấn định điều đó, thì nó sẽ như vậy. Sa-tan ở dưới chân Ta; hắn ở trong vực sâu không đáy! Khi tiếng nói của Ta phát ra, trời đất sẽ qua đi và thành hư không! Vạn vật sẽ được đổi mới; đây là một lẽ thật không thể thay đổi mà hoàn toàn đúng. Ta đã vượt qua thế giới, cũng như tất cả những kẻ ác. Ta ngồi đây chuyện trò cùng các ngươi, và tất cả những ai có tai nên lắng nghe và tất cả những ai đang sống nên chấp nhận.

Ngày sẽ tàn; vạn vật trên thế giới này sẽ thành hư không, và vạn vật sẽ được lại sanh. Hãy nhớ lấy điều này! Đừng quên! Không thể có sự mơ hồ! Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta sẽ ở lại! Để Ta khuyên các ngươi một lần nữa: Đừng chạy vô ích! Hãy thức dậy đi! Hãy ăn năn và sự cứu rỗi nằm trong tầm tay! Ta đã xuất hiện giữa các ngươi và tiếng nói của Ta đã dấy lên. Tiếng nói của Ta đã dấy lên trước các ngươi; mỗi ngày nó đối đầu với ngươi, mặt đối mặt, và mỗi ngày nó tươi mới. Ngươi thấy Ta và Ta thấy ngươi; Ta nói với ngươi liên tục và đối mặt với ngươi. Tuy nhiên, ngươi từ chối Ta và không biết Ta. Chiên Ta có thể nghe thấy tiếng Ta, thế mà các ngươi vẫn do dự! Ngươi do dự! Lòng ngươi đã nặng nề, đôi mắt ngươi đã bị Sa-tan bịt lại, và ngươi không thể thấy được diện mạo vinh hiển của Ta, ngươi thật đáng thương làm sao! Thật đáng thương!

Bảy vị Thần trước ngôi Ta đã được cử đến mọi nơi trên đất và Ta sẽ cử Sứ giả của Ta để phán cùng các hội thánh. Ta là người công chính và trung tín; Ta là Đức Chúa Trời dò xét những phần sâu thẳm nhất trong lòng con người. Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, và chính lời Ta được phát ra từ bên trong Con trai của Ta; tất cả những ai có tai nên lắng nghe! Tất cả những ai đang sống nên chấp nhận! Đơn giản chỉ cần ăn uống chúng, và đừng nghi ngờ. Tất cả những ai quy phục và chú ý những lời Ta sẽ nhận lãnh được những ơn phước lớn lao! Tất cả những ai tìm kiếm diện mạo của Ta cách chân thành chắc chắn sẽ có ánh sáng mới, sự khai sáng mới và những sự thông sáng mới; tất cả sẽ tươi mới. Những lời Ta sẽ xuất hiện với ngươi bất cứ lúc nào và chúng sẽ mở đôi mắt thuộc linh của ngươi hầu để ngươi có thể nhìn thấy tất cả những lẽ mầu nhiệm của cõi thuộc linh và thấy rằng vương quốc nằm giữa con người. Hãy bước vào nơi ẩn náu, và tất cả ân điển và ơn phước sẽ được ban cho ngươi; nạn đói và tai họa sẽ không thể chạm vào ngươi, và sói, rắn, hổ và báo sẽ không thể làm hại ngươi. Ngươi sẽ đi cùng Ta, bước cùng Ta và bước vào vinh hiển cùng Ta!

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy