Chúa lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta | Nhạc thánh ca Lời Chúa

1223 |02/04/2020

Chúa quan sát toàn thế gian, truyền lệnh đến vạn vật,

và nhìn thấy được tất cả những lời nói và việc làm của con người.

Ngài thực hiện sự quản lý của Ngài, với những bước được đo đếm

và đúng theo kế hoạch của Ngài,

một cách thầm lặng không gây tác động kịch tính nào,

nhưng những bước đi của Ngài vẫn tấn tới, từng bước một, gần với

nhân loại hơn bao giờ hết,

và tòa phán xét của Ngài được khai triển trong vũ trụ

với tốc độ của ánh sáng,

theo sau là ngôi của Ngài giáng xuống ngay tức thì

giữa chúng ta.

Thật là một cảnh tượng oai nghi

thật là một cảnh tượng trang nghiêm và long trọng!

Như chim bồ câu, và như sư tử đang gầm, Thần đến giữa chúng ta.

Ngài là sự khôn ngoan, Ngài là sự công chính và oai nghi,

Ngài là sự khôn ngoan, Ngài là sự công chính và oai nghi,

và Ngài đến cách kín đáo ngay giữa chúng ta,

thi hành thẩm quyền, đong đầy tình yêu thương và lòng nhân từ.

Ngài là sự khôn ngoan, Ngài là sự công chính và oai nghi,

Ngài là sự khôn ngoan, Ngài là sự công chính và oai nghi,

và Ngài đến cách kín đáo ngay giữa chúng ta,

thi hành thẩm quyền, đong đầy tình yêu thương và lòng nhân từ.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy