Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Đức Chúa Trời rất công chính

254 |24/11/2020

Khi thực hiện bổn phận của mình, nhân vật chính phát hiện lãnh đạo hội thánh tên Nghiêm Trác hành xử càn rỡ và độc đoán, tùy tiện áp bức bất kỳ ai bất đồng chính kiến với mình. Chị ta đích thị là kẻ địch lại Đấng Christ, ghét lẽ thật! Anh viết thư tố cáo, nhưng ngạc nhiên thay, thư của anh lại rơi vào tay của kẻ địch lại Đấng Christ này. Bị áp bức và cô lập, anh chìm trong đau đớn và thống khổ. Nhờ cầu nguyện, tìm kiếm và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, anh hiểu ra rằng dù việc làm của Đức Chúa Trời có phù hợp với quan niệm của con người hay không, thì thực chất công chính của Ngài là bất biến, và sớm muộn thì các thế lực tà ác sẽ mất chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Anh cũng nhận ra rằng Đức Chúa Trời cho phép tồn tại những kẻ địch lại Đấng Christ và các lãnh đạo giả để dân sự được Ngài chọn hiểu ra lẽ thật và phát triển khả năng nhận định. Khi hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, nhân vật chính quyết định viết một lá thư nữa để tố cáo kẻ địch lại Đấng Christ này. Lần này anh có thành công không? Kẻ địch lại Đấng Christ này có bị khai trừ khỏi hội thánh không? Mời quý vị cùng xem “Đức Chúa Trời Rất Công Chính” để biết kết quả nhé.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy