Video nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta

26/08/2021

Chúng ta đã đến từ khắp nơi trên thế giới;

chúng ta gặp nhau trong nhà Đức Chúa Trời.

Chúng ta được lời Đức Chúa Trời chu cấp

và tham dự tiệc cưới của Chiên Con.

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dẫn dắt chúng ta

trong trận chiến chống lại Sa-tan.

Con đường đầy những thăng trầm

và chúng ta chịu nhiều khổ nạn.

Nhờ lời Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta

cùng tình yêu thương của Ngài bên cạnh chúng ta,

mà chúng ta vượt qua các thế lực tối tăm

và tiến lên chiến đấu.

Thấy được sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời,

đức tin của chúng ta được củng cố.

Chúng ta đang làm chứng cho Đức Chúa Trời;

nhìn thấy nụ cười của Ngài, lòng chúng ta mừng vui.

Có Đức Chúa Trời bên cạnh chúng ta, cuộc sống trong vương quốc là niềm vui.

Để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gánh vác trọng trách.

Để lời Đức Chúa Trời lan truyền khắp đất,

các anh chị em chúng ta dâng hiến tất cả

nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Để theo đuổi lẽ thật và được làm cho tinh sạch

cũng như để được Đức Chúa Trời hoàn thiện,

chúng ta chấp nhận sự phán xét, thử luyện,

chấp nhận sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời.

Khi yếu đuối, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau,

và chúng ta thúc đẩy lẫn nhau.

Chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi

khi ăn uống lời Đức Chúa Trời.

Sự hiểu biết gắn kết tâm hồn chúng ta,

chúng ta không cần bất kỳ lời nào nữa.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời gắn chặt chúng ta như keo sơn,

lời Ngài gắn kết tấm lòng chúng ta.

Có Đức Chúa Trời bên cạnh chúng ta, cuộc sống trong vương quốc là niềm vui.

Để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gánh vác trọng trách.

Để lời Đức Chúa Trời lan truyền khắp đất,

các anh chị em chúng ta dâng hiến tất cả

nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Làm việc tay trong tay,

chúng ta cầu nguyện và thúc giục nhau.

Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đến một ngày mai tươi đẹp.

Chúng ta theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời,

làm theo ý muốn của Ngài, mãi luôn như vậy.

Chúng ta sẽ ghi nhớ những lời khuyên bảo của Đức Chúa Trời

và trung thành làm chứng về Ngài.

Có Đức Chúa Trời bên cạnh chúng ta, cuộc sống trong vương quốc là niềm vui.

Để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gánh vác trọng trách.

Để lời Đức Chúa Trời lan truyền khắp đất,

các anh chị em chúng ta dâng hiến tất cả

nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời,

nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger