Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Tại sao Đức Chúa Trời nhập thể của thời kỳ sau rốt là nữ giới?

19/10/2021

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, đã bày tỏ nhiều lẽ thật và làm chấn động toàn thế giới. Khi tìm hiểu con đường thật, nhiều người thấy lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có thẩm quyền, quyền năng và là lẽ thật, và họ đều tâm phục khẩu phục. Thế nhưng khi nghe thấy Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là người nữ, họ không chấp nhận Ngài. Họ tin rằng Đức Chúa Jêsus là người nam, và Đức Thánh Linh cũng làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là “Con trai yêu dấu”. Do đó, họ nghĩ rằng khi Chúa trở lại, Ngài chắc chắn sẽ là người nam, và tuyệt đối không thể là người nữ. Quan điểm này có phù hợp với những lời tiên tri trong Kinh Thánh không? Có căn cứ nào trong lời Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Jêsus có phán rằng Ngài sẽ là người nam hay người nữ khi Ngài tái lâm không? Chắc chắn là không. Thế thì tại sao Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt lại là người nữ mà không phải người nam? Tập này trong chương trình “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ hướng dẫn bạn hiểu lẽ thật và hiểu sự xuất hiện cũng như công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger