Video nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời ban phước cho những ai yêu kính Ngài

11/06/2021

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều vâng phục Ngài,

họ luôn sống trước Ngài.

Với sự dẫn dắt của lời Ngài,

họ có được bình an và vui vẻ.

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều là người trung thực,

thực hành lẽ thật mà họ hiểu ra.

Họ luôn khắc ghi ý muốn của Đức Chúa Trời trong tâm khảm,

thực hiện bổn phận của mình để làm thỏa lòng Ngài.

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều là người có nguyên tắc,

sử dụng lẽ thật trong quan điểm và hành động của mình.

Không có quy tắc và không có xiềng xích,

họ hiểu lẽ thật và đã được giải thoát, vâng.

Đức Chúa Trời ban phước cho những ai yêu kính Ngài,

sự phán xét và hành phạt của Ngài luôn ở cận kề bên họ.

Họ tìm kiếm lẽ thật và có được sự sáng,

và sự bại hoại của họ được làm cho tinh sạch.

Đức Chúa Trời ban phước cho những ai yêu kính Ngài,

họ sẽ thực sự được hạnh phúc.

Qua sự phán xét, họ có được sự cứu rỗi.

Lời Đức Chúa Trời trở thành chính cuộc sống của họ,

diện mạo của Ngài tỏa sáng trên họ.

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều tôn kính Ngài,

họ chấp nhận sự dò xét của Ngài.

Trong sự hài hòa họ hầu việc Ngài,

sống bày tỏ ra thực tế và chứng thực.

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều trung thành với Ngài,

kiên quyết trong đức tin qua bao thử luyện.

Họ buông bỏ tương lai và số phận,

hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời Toàn Năng kính yêu.

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời, họ thờ phượng Ngài,

ngợi khen sự công chính và thánh khiết của Ngài.

Những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều sở hữu lẽ thật,

luôn làm chứng và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời ban phước cho những ai yêu kính Ngài,

Sự phán xét và hình phạt của Ngài luôn ở cận kề bên họ.

Họ tìm kiếm lẽ thật và có được sự sáng,

và sự bại hoại của họ được làm cho tinh sạch.

Đức Chúa Trời ban phước cho những ai yêu kính Ngài,

họ sẽ thực sự được hạnh phúc.

Qua sự phán xét, họ có được sự cứu rỗi.

Lời Đức Chúa Trời trở thành chính cuộc sống của họ,

diện mạo của Ngài tỏa sáng, diện mạo của Ngài tỏa sáng trên họ.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger