Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc thật ý nghĩa

658 |26/11/2020

Nhân vật chính luôn hăng hái cống hiến cho Chúa và chờ Chúa tái lâm. Rồi tình cờ, chị biết được Chúa đã tái lâm và nhập thể ở Trung Quốc. Chị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng lòng vẫn canh cánh một thắc mắc. Vào các thời đại Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn thực hiện công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, vì vậy, nếu Chúa tái lâm ở Y-sơ-ra-ên thì sẽ rất hợp lý. Vậy sao Ngài lại xuất hiện và công tác ở Trung Quốc chứ? Qua tìm kiếm và thông công, chị hiểu ra rằng Đức Chúa Trời là của toàn thể nhân loại và Ngài chọn xuất hiện và công tác ở quốc gia nào thì đều có ý nghĩa đặc biệt cả. Ngài luôn chọn địa điểm để thuận lợi nhất cho việc dẫn dắt và cứu rỗi nhân loại. Chị cũng bắt đầu hiểu ra lý do Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc và thời kỳ sau rốt, và sự mơ hồ của chị đã được hóa giải. Qua tìm hiểu, chị nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm và chị vui mừng tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy