Trích đoạn đặc sắc 6 của Phim Phúc Âm “Chờ đợi”: Đức Chúa Trời Toàn Năng mặc khải các lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài

08/03/2021

Phim Phúc Âm | Chờ đợi | Cách các trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa tái lâm

https://vi.godfootsteps.org/videos/waiting-movie.html

Đức Chúa Jêsus đã mặc khải các lẽ nhiệm mầu của vương quốc thiên đàng, và Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến để tiết lộ mọi lẽ nhiệm mầu trong việc quản trị nhân loại trải suốt 6.000 năm! Các bạn có thể nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus bằng cách xem các lẽ nhiệm mầu mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ không? Mời xem đoạn phim này!

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger