Thánh Ca Cơ Đốc (A Cappella) | Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất | Official MV

Thánh Ca Cơ Đốc (A Cappella) | Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất | Official MV

958 |25/07/2020

Thánh Ca Cơ Đốc (A Cappella) | Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất | Official MV

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời thực tế, Đấng đáng yêu mến nhất!

Từ thiên đường Ngài đã đến trái đất,nhập thể trong xác thịt.

Ngài sống cùng con người,và chẳng ai từng biết đến Ngài.

Khiêm nhường và ẩn giấu,Ngài thốt ra lời mình,

mang đến con đường sự sống vĩnh hằng.

Ngài chịu đựng gian khổ và sự sỉ nhục,tất cả vì cứu rỗi con người.

Ngài dốc cạn sự sống của mình cho con người,

và chúng con thấy Ngài đáng yêu mến biết bao.

Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất!

Trên mặt đất,Ngài là Đấng đáng yêu mến nhất,

chúng con sẽ yêu mến Ngài mãi mãi.

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời thực tế, Đấng đáng yêu mến nhất!

Lòng Ngài và tình yêu của Ngài vượt lên khỏi cõi nhân gian.

Ngài phán xét và hành phạt con người,

thử thách và tinh luyện họ theo đủ mọi cách.

Tất cả công việc và lời phán của Ngài đều

nhằm làm cho tinh sạch và cứu rỗi con người.

Ngài ban toàn bộ lẽ thật cho chúng con và dốc hết tất cả tình yêu của Ngài.

Sự phán xét và tình yêu của Ngài hoàn toàn chinh phục lòng chúng con.

Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất!

Trên mặt đất, Ngài là Đấng đáng yêu mến nhất,

chúng con sẽ yêu mến Ngài mãi mãi.

Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất!

Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời thực tế, Đấng đáng yêu mến nhất!

Thông qua sự phán xét của Ngài,

sự sa ngã của chúng con được làm cho thanh sạch.

Chúng con cảm kích sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài,

và chúng con biết sự công chính và thánh khiết của Ngài.

Chúng con trải nghiệm tình yêu thật và thiết thực nhất của Ngài.

Ngài trả một cái giá khó nhọc để cứu rỗi chúng con.

Ngài đáng yêu mến biết bao,

làm thế nào chúng con có thể không căm ghét chia xa khỏi Ngài chứ?

Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất!

Trên mặt đất,Ngài là Đấng đáng yêu mến nhất,

chúng con sẽ yêu mến Ngài mãi mãi.

Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng đáng yêu mến nhất!

Trên mặt đất,Ngài là Đấng đáng yêu mến nhất,

chúng con sẽ yêu mến Ngài mãi mãi.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy