461 Đức Chúa Trời đã tiền định đường con người phải đi

Đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đi không thẳng băng,

mà là đường quanh co và gập ghềnh,

và Đức Chúa Trời nói rằng đường càng gập ghềnh thì càng có thể tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta,

nhưng không ai trong chúng ta có thể mở ra dạng đường này,

nhưng không ai trong chúng ta có thể mở ra dạng đường này.

Theo kinh nghiệm mình, tôi đã đi nhiều con đường gập ghềnh nguy hiểm

và tôi đã chịu nhiều gian khổ; nhiều lúc tôi đau buồn ghê gớm.

Tôi tin rằng đây là con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt,

nên tôi chịu đựng giày vò của mọi đau khổ và tiếp bước.

Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định sẵn, nên ai thoát được chứ?

Tôi không xin được phúc lành gì;

tôi chỉ xin cho mình có thể đi trên con đường tôi phải đi theo ý Đức Chúa Trời.

Tôi không tìm cách bắt chước người khác hay đi con đường họ đi –

tôi chỉ tìm cách làm tròn cam kết đi đến cùng con đường được vạch ra cho tôi.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy. 

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Tôi không xin được phúc lành gì;

tôi chỉ xin cho mình có thể đi trên con đường tôi phải đi theo ý Đức Chúa Trời.

Tôi không tìm cách bắt chước người khác hay đi con đường họ đi –

tôi chỉ tìm cách làm tròn cam kết đi đến cùng con đường được vạch ra cho tôi.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy.

Người ta phải chịu chừng nào đau đớn, phải đi bao xa, Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi

và đường ai người ấy phải tự đi lấy,

Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi và đường ai người ấy phải tự đi lấy.


Phỏng theo “Con đường … (6)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 305 Chỉ Có Đấng Tạo Hóa Thương Nhân Loại Này

Tiếp theo: 827 Nên biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Người đối với vạn vật

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này