3. Cách để một người có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Ngay lúc này, con đường Đức Thánh Linh đi là những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu con người định đặt chân trên con đường của Đức Thánh Linh, thì họ phải vâng lời cũng như ăn uống những lời hiện tại của Đức Chúa Trời nhập thể. Công tác Ngài làm là công tác của lời; mọi thứ đều bắt đầu từ lời Ngài, và mọi thứ đều được xây dựng trên lời Ngài, trên lời hiện tại của Ngài. Cho dù là để chắc chắn về Đức Chúa Trời nhập thể hay để biết Đức Chúa Trời nhập thể, mỗi việc đều đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn vào lời Ngài. Nếu không, con người sẽ chẳng hoàn thành được việc gì và chẳng còn lại gì. Chỉ bằng cách xây dựng trên nền tảng của việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, và qua đó biết đến Ngài và làm hài lòng Ngài, người ta mới có thể dần xây dựng được một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Đối với con người, không có sự hợp tác nào với Đức Chúa Trời tốt hơn việc ăn uống những lời Ngài và đưa chúng vào thực hành. Thông qua sự thực hành như vậy mà họ có thể đứng vững nhất trong lời chứng của mình khi là dân sự của Ngài. Khi con người hiểu và có thể vâng theo thực chất lời hiện tại của Đức Chúa Trời, thì họ đang sống trên con đường được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh và đã đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người.

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của Đức Chúa Trời là chu cấp cho ngươi qua lời Ngài. Khi ngươi vâng phục và chấp nhận lời Ngài, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Đức Thánh Linh làm việc chính xác như Ta phán; hãy làm như Ta đã phán dạy, và Đức Thánh Linh sẽ nhanh chóng làm việc trong ngươi. Ta phát ra sự sáng mới cho các ngươi thấy, đem các ngươi vào sự sáng của hiện tại, và khi ngươi bước vào sự sáng này, Đức Thánh Linh sẽ ngay lập tức làm việc trong ngươi. Có một số người, có thể là những người cứng đầu, nói rằng: “Đơn giản là tôi sẽ không thực hiện những gì Ngài phán bảo”. Trong trường hợp đó, Ta nói cho ngươi biết giờ đây ngươi đã đi đến cuối con đường; ngươi đã khô kiệt, và không còn sự sống nữa. Vì thế, trong việc trải nghiệm sự cải hóa tâm tính của ngươi, không gì quan trọng hơn việc theo kịp sự sáng hiện tại. Đức Thánh Linh không chỉ làm việc trong một số người nhất định đang được Đức Chúa Trời sử dụng, mà hơn nữa, là trong hội thánh. Ngài có thể đang làm việc trong bất kỳ ai. Ngài có thể làm việc trong ngươi trong thời điểm hiện tại, và ngươi sẽ trải nghiệm được công tác này. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngài có thể làm việc trong một người khác, khi đó ngươi phải nhanh chóng đi theo; ngươi càng theo sát sự sáng hiện tại thì đời sống của ngươi càng có thể trưởng thành. Dù một người là kiểu người thế nào đi nữa, miễn là Đức Thánh Linh làm việc trong họ, thì ngươi phải đi theo. Hãy trải nghiệm theo cách họ đã trải nghiệm, rồi ngươi sẽ nhận lãnh những điều còn cao hơn thế. Làm theo cách đó, ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đây là con đường hoàn thiện cho con người và là phương tiện để đời sống phát triển.

Trích từ “Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu các ngươi sống trong lời Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ có cơ hội thực hiện công tác của Ngài; nếu các ngươi sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, thì các ngươi sẽ không cho Đức Thánh Linh có cơ hội như thế. Công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện trên con người, sự sáng mà Ngài chiếu rọi trên họ và sự tin tưởng mà Ngài ban cho họ chỉ kéo dài trong chốc lát; nếu con người không cẩn thận và không chú ý thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ vuột qua họ. Nếu con người sống trong lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ ở cùng họ và thực hiện công tác trên họ. Nếu con người không sống trong lời Đức Chúa Trời, thì họ sống trong gông cùm của Sa-tan. Nếu con người sống với tâm tính bại hoại, thì họ không có sự hiện diện hay công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi sống trong phạm vi lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi sống trong trạng thái mà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì ngươi là người thuộc về Ngài, và công tác của Ngài sẽ được thực hiện trên các ngươi; nếu ngươi không sống trong phạm vi các yêu cầu của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại đang sống dưới quyền của Sa-tan, thì ngươi chắc chắn đang sống trong sự bại hoại của Sa-tan. Chỉ bằng cách sống trong lời Đức Chúa Trời và dâng lòng mình cho Ngài thì ngươi mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của Ngài; ngươi phải làm như Đức Chúa Trời phán bảo, khiến những lời phán của Ngài là nền tảng cho sự tồn tại và hiện thực của cuộc đời mình; chỉ khi đó, ngươi mới thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực sự thực hành theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ thực hiện công tác trên ngươi, và sau đó ngươi sẽ sống trong những ân phước của Ngài, trong ánh sáng sắc diện của Ngài; ngươi sẽ nắm bắt được công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện và thấy vui mừng vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Thánh Linh làm việc theo nguyên tắc này: Thông qua sự hợp tác của con người, qua việc họ tích cực cầu nguyện, tìm kiếm và đến gần hơn với Đức Chúa Trời, mà những kết quả có thể đạt được và họ có thể được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Không phải Đức Thánh Linh hành động đơn phương, hay con người hành động đơn phương. Cả hai đều không thể thiếu, và con người càng hợp tác cũng như càng theo đuổi việc đạt được các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh càng nhiều thêm. Chỉ có sự hợp tác thực sự của con người, cộng với công tác của Đức Thánh Linh, mới có thể tạo ra những trải nghiệm thực sự và hiểu biết thực chất về những lời của Đức Chúa Trời. Dần dần, nhờ việc trải nghiệm theo cách này, mà sau cùng sẽ hình thành nên một con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không làm những điều siêu nhiên; trong quan niệm của mọi người, Đức Chúa Trời là toàn năng, và mọi thứ đều do Đức Chúa Trời làm nên – kết quả là mọi người thụ động chờ đợi, không đọc lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, và chỉ đơn thuần chờ đợi được Đức Thánh Linh tiếp xúc. Tuy nhiên, những người có hiểu biết đúng đắn tin rằng: Những hành động của Đức Chúa Trời chỉ có thể tương ứng với sự hợp tác của tôi, và hiệu quả công tác của Đức Chúa Trời mang lại trong tôi phụ thuộc vào cách tôi hợp tác. Khi Đức Chúa Trời phán dạy, tôi nên làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm và phấn đấu hướng tới những lời của Đức Chúa Trời; đây là những gì tôi nên đạt được.

Trích từ “Làm sao để biết hiện thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Thánh Linh chỉ có thể làm việc trong ngươi khi ngươi thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, thực sự cầu nguyện, và sẵn sàng chịu khổ để tìm kiếm lẽ thật. Những kẻ không tìm kiếm lẽ thật chẳng có gì ngoài những câu chữ và giáo lý, cùng lý thuyết trống rỗng, và dĩ nhiên, những kẻ không có lẽ thật mang nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời. Những kẻ như vậy chỉ nóng lòng mong Đức Chúa Trời biến thể xác của họ thành một thân thể thuộc linh, để họ có thể thăng lên tầng trời thứ ba. Những kẻ như vậy mới ngu ngốc làm sao! Tất cả những ai nói những điều như vậy đều không có kiến thức về Đức Chúa Trời, hoặc về hiện thực; những kẻ như vậy không thể nào hợp tác với Đức Chúa Trời, và chỉ có thể thụ động chờ đợi. Nếu con người muốn hiểu lẽ thật và thấy rõ lẽ thật, và hơn nữa, nếu họ muốn bước vào lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành, thì họ phải thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, và thực sự đói khát. Khi ngươi đói khát và khi ngươi thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời, chắc chắn Thần của Đức Chúa Trời sẽ tiếp xúc với ngươi và làm việc trong ngươi, điều sẽ mang lại cho ngươi thêm nhiều sự khai sáng, cho ngươi thêm nhiều hiểu biết về hiện thực, và giúp ích nhiều hơn cho cuộc sống của ngươi.

Trích từ “Làm sao để biết hiện thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Từ kinh nghiệm, có thể thấy được rằng một trong những điều quan trọng nhất chính là lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Đây là vấn đề can hệ đến đời sống tâm linh và sự trưởng thành trong đời sống của con người. Chỉ khi lòng ngươi tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì cuộc mưu cầu lẽ thật và những thay đổi trong tâm tính của ngươi mới đơm hoa kết trái. Vì ngươi đến trước Đức Chúa Trời mang trên vai một gánh nặng, và vì ngươi luôn có cảm giác rằng mình thiếu sót trong quá nhiều phương diện, rằng có quá nhiều lẽ thật mà ngươi cần biết, quá nhiều hiện thực mà ngươi cần trải nghiệm, và rằng ngươi phải dâng mọi sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời – những điều này luôn thường trực trong tâm trí ngươi. Như thể chúng áp lên ngươi một lực khiến ngươi chẳng thể nào thở được, và như thế ngươi thấy nặng trĩu trong lòng (mặc dù ngươi không phải là đang ở trong trạng thái tiêu cực). Chỉ có những người như thế này mới đủ tư cách để chấp nhận sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời và được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc. Chính bởi gánh nặng của họ, bởi tấm lòng nặng trĩu của họ, và có thể nói, bởi cái giá họ đã trả và những giày vò họ đã chịu trước Đức Chúa Trời, mà họ nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng của Ngài. Bởi Đức Chúa Trời không biệt đãi ai. Ngài luôn công bằng trong việc đối đãi với con người, nhưng cũng không ban phát cho con người một cách tùy tiện và vô điều kiện. Đây là một nét trong tâm tính công chính của Ngài. Trong đời thực, hầu hết mọi người đều chưa đạt được cảnh giới này. Chí ít, lòng họ chưa hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và do đó vẫn chưa có thay đổi lớn nào trong tâm tính sống của họ. Tình trạng này là do họ chỉ sống trong ân điển của Đức Chúa Trời mà chưa có được công tác của Đức Thánh Linh. Các tiêu chí mà mọi người cần đạt được để được Đức Chúa Trời sử dụng là như sau: Lòng họ hướng về Đức Chúa Trời, họ mang những trọng trách từ lời Đức Chúa Trời, có một tấm lòng đầy khát khao, và quyết tâm tìm kiếm lẽ thật. Chỉ những người như thế này mới có thể có được công tác của Đức Thánh Linh và thường có được sự khai sáng và soi sáng.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Có một quy tắc cho sự hoàn thiện mọi người của Đức Chúa Trời, đó là Ngài khai sáng ngươi bằng cách dùng một phần đáng mong muốn của ngươi để ngươi có một con đường thực hành và có thể tách bản thân mình ra khỏi tất cả những trạng thái tiêu cực, giúp linh hồn ngươi đạt được sự giải thoát, và làm cho ngươi có thể yêu Ngài hơn. Theo cách này, ngươi có thể vứt bỏ tâm tính bại hoại của Sa-tan. Ngươi chân thật và cởi mở, sẵn lòng nhận biết bản thân và đưa lẽ thật vào thực hành. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi, do đó khi ngươi yếu đuối và tiêu cực, Ngài khai sáng ngươi gấp đôi, giúp ngươi biết bản thân mình nhiều hơn, sẵn lòng ăn năn về bản thân mình hơn, và có thể thực hành những điều mà ngươi nên thực hành nhiều hơn. Chỉ theo cách này, lòng ngươi mới có thể bình an và thoải mái. Một người thường chú ý đến việc biết Đức Chúa Trời, chú ý đến việc biết chính mình, chú ý đến việc thực hành của riêng mình, sẽ có thể thường xuyên nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời, cũng như sự hướng dẫn và khai sáng của Ngài. Mặc dù một người như thế có thể ở trong trạng thái tiêu cực, nhưng người ấy có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức, dù là do hành động của lương tâm hay sự khai sáng từ lời Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Các ngươi đã tìm ra mô thức hoạt động của Đức Thánh Linh chưa? Đức Thánh Linh thường hoạt động trên những người có tấm lòng trung thực, và Ngài hoạt động khi con người gặp khó khăn và đang tìm kiếm lẽ thật. Đức Chúa Trời sẽ không để ý đến những ai không có một chút lý trí hay lương tâm nào của con người. Nếu một người nào đó rất trung thực, nhưng trong một thời gian, lòng người này quay lưng lại với Đức Chúa Trời, người này không muốn tiến bộ, người này rơi vào trạng thái tiêu cực và không thoát ra khỏi trạng thái đó, khi người này không cầu nguyện hay tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình, và người này không hợp tác, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong người này trong đôi lúc trạng thái người này tối tăm như vậy hoặc trong thời gian suy đồi tạm thời của người này. Vậy thì làm sao một người không có lương tâm của nhân tính có thể được Đức Thánh Linh hoạt động bên trong được? Điều đó càng không thể. Vậy thì những người như vậy nên làm gì? Có cách nào để họ làm theo không? Họ phải thực sự ăn năn và là người trung thực. Làm thế nào để có thể là một người trung thực? Trước tiên, ngươi phải mở lòng với Đức Chúa Trời, và ngươi phải tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời; một khi ngươi hiểu lẽ thật, thì ngươi phải thực hành lẽ thật. Sau đó, ngươi phải quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời đảm trách ngươi. Chỉ bằng cách này, ngươi mới được Đức Chúa Trời ngợi khen. Trước tiên, ngươi phải gạt bỏ thanh thế và sự phù phiếm của chính mình, đồng thời từ bỏ những lợi ích của bản thân. Trước hết, hãy cố gắng gạt những thứ này sang một bên, và một khi ngươi đã gạt chúng sang một bên, hãy dốc toàn bộ thân tâm ngươi vào bổn phận của mình và vào công việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, và sau đó xem Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi như thế nào, xem liệu sự an vui có nảy nở bên trong ngươi hay không, liệu ngươi có bằng chứng này hay không. Trước tiên, ngươi phải thực sự ăn năn, phó thác chính mình, mở lòng với Đức Chúa Trời, và gạt bỏ những thứ ngươi quý trọng. Nếu ngươi tiếp tục giữ khư khư chúng trong khi đưa ra các yêu cầu với Đức Chúa Trời, thì liệu ngươi có thể có được công tác của Đức Thánh Linh không? Công tác của Đức Thánh Linh có điều kiện, và Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời căm ghét điều ác và là Đấng thánh khiết. Nếu con người luôn giữ khư khư những thứ này, luôn khép mình với Đức Chúa Trời và từ chối công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ngừng hoạt động trên họ. Không phải Đức Chúa Trời phải hoạt động bên trong mỗi người, hay Ngài sẽ buộc ngươi phải làm điều này hay điều kia. Ngài không ép buộc ngươi. Công việc của các ác linh là buộc con người phải làm điều này điều kia, thậm chí còn chiếm hữu và điều khiển con người. Đức Thánh Linh hoạt động đặc biệt nhẹ nhàng; Ngài cảm thúc ngươi, và ngươi không cảm nhận được điều đó. Ngươi chỉ cảm thấy như thể ngươi đã vô thức đi đến hiểu hoặc nhận ra điều gì đó. Đây là cách Đức Thánh Linh cảm thúc mọi người, và nếu họ vâng phục, họ sẽ thấy mình có thể thực sự ăn năn.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đôi khi, trong những tình cảnh bất thường, ngươi mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời khi ngươi cầu nguyện. Vào những lúc như thế thì việc cảm thấy sợ hãi là điều bình thường. Ngươi nên bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức. Nếu ngươi không tìm kiếm, Đức Chúa Trời sẽ rời khỏi ngươi, và ngươi sẽ không có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, không có được công tác của Đức Thánh Linh – trong một ngày, hai ngày, thậm chí một hoặc hai tháng. Trong những tình huống này, ngươi trở nên vô cùng tê liệt và một lần nữa bị Sa-tan bắt giữ, đến mức ngươi có khả năng làm đủ mọi chuyện. Ngươi thèm muốn sự giàu có, lừa dối các anh chị em mình, xem phim và video, đánh bài, và thậm chí hút thuốc và uống rượu vô độ. Lòng của ngươi đã lạc xa khỏi Đức Chúa Trời, ngươi đã bí mật đi theo con đường của riêng ngươi, và ngươi đã tùy tiện phán xét về công tác của Đức Chúa Trời. Trong một số trường hợp, mọi người lún sâu đến mức họ không cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng khi phạm tội mang tính tình dục. Loại người này đã bị Đức Thánh Linh từ bỏ; thật ra, công tác của Đức Thánh Linh từ lâu đã không còn hiện diện trong một người như vậy. Người ta chỉ có thể thấy họ ngày càng lún sâu hơn trong sự bại hoại khi cánh tay tội lỗi ngày càng duỗi xa hơn. Cuối cùng, họ phủ nhận sự tồn tại của con đường này và bị Sa-tan bắt giữ khi họ phạm tội. Nếu ngươi phát hiện ra rằng ngươi chỉ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, mà thiếu công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi đã ở trong một tình huống nguy hiểm. Khi ngươi thậm chí không thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì ngươi đang trên bờ vực của cái chết. Nếu ngươi không ăn năn, thì ngươi đã hoàn toàn trở lại với Sa-tan, và ngươi sẽ nằm trong số những người bị loại bỏ. Vì vậy, khi ngươi phát hiện ra rằng mình đang ở trong trạng thái chỉ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh (ngươi không phạm tội, ngươi tự kiểm soát bản thân và ngươi không làm gì ngang nhiên chống đối lại Đức Chúa Trời) nhưng ngươi thiếu công tác của Đức Thánh Linh (ngươi không cảm nhận mình được cảm thúc khi ngươi cầu nguyện, ngươi không nhận được sự khai sáng hay soi sáng rõ rệt nào khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi thờ ơ với việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, không bao giờ có bất kỳ sự tăng trưởng nào trong đời sống của ngươi và từ lâu ngươi đã mất đi sự soi sáng lớn lao) – vào những lúc như thế, ngươi phải thận trọng hơn. Ngươi không được nuông chiều bản thân, ngươi không được tự tung tự tác nữa. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Đây là lý do tại sao một tình huống như thế là rất nguy hiểm. Nếu ngươi thấy mình trong kiểu trạng thái này thì hãy cố gắng xoay chuyển mọi thứ ngay khi ngươi có thể. Trước tiên, ngươi nên cầu nguyện ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng lòng thương xót của Ngài đối với ngươi một lần nữa. Hãy cầu nguyện tha thiết hơn và lắng lòng để ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều hơn. Với nền tảng này, ngươi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện; tăng gấp đôi nỗ lực của ngươi trong việc ca hát, cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của ngươi. Khi ngươi yếu đuối nhất thì lòng ngươi dễ bị Sa-tan chiếm hữu nhất. Khi điều đó xảy ra, lòng ngươi bị lấy đi khỏi Đức Chúa Trời và trả lại cho Sa-tan, ngay lúc đó ngươi không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Những lúc như vậy, việc có lại công tác của Đức Thánh Linh càng khó gấp bội. Tốt hơn là nên tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh khi Ngài vẫn còn ở cùng ngươi, điều này sẽ cho phép Đức Chúa Trời ban thêm sự khai sáng của Ngài trên ngươi và không khiến Ngài bỏ rơi ngươi. Cầu nguyện, hát thánh ca, làm phận sự của ngươi và ăn uống lời Đức Chúa Trời – hết thảy những điều này được thực hiện để Sa-tan không có cơ hội thực hiện công việc của nó và hầu cho Đức Thánh Linh có thể làm việc trong ngươi. Nếu ngươi không lấy lại được công tác của Đức Thánh Linh theo cách này, nếu ngươi chỉ chờ đợi, thì việc lấy lại công tác của Đức Thánh Linh sẽ không dễ dàng khi ngươi đã mất đi sự hiện diện của Đức Thánh Linh, trừ khi Đức Thánh Linh đã đặc biệt cảm thúc ngươi, hoặc đặc biệt soi sáng và khai sáng ngươi. Cho dù như vậy, thì cũng không chỉ mất một hoặc hai ngày để trạng thái của ngươi được phục hồi; đôi khi thậm chí sáu tháng có thể trôi qua mà không có sự phục hồi nào. Hết thảy điều này là bởi vì mọi người quá dễ dãi với bản thân, không có khả năng trải nghiệm mọi thứ một cách bình thường và do đó bị Đức Thánh Linh loại bỏ. Ngay cả khi ngươi lấy lại được công tác của Đức Thánh Linh, thì công tác hiện tại của Đức Chúa Trời vẫn có thể không thực sự rõ ràng đối với ngươi, bởi ngươi đã bị tụt hậu về kinh nghiệm sống, như thể ngươi đang bị bỏ xa cả vạn dặm phía sau. Đây chẳng phải là một điều khủng khiếp sao? Tuy nhiên, Ta nói với những người như vậy rằng bây giờ không quá muộn để ăn năn, nhưng có một điều kiện là: Ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn và không được biếng nhác. Nếu người khác cầu nguyện năm lần một ngày thì ngươi phải cầu nguyện mười lần; nếu người khác ăn uống lời Đức Chúa Trời hai giờ mỗi ngày thì ngươi phải làm như vậy bốn hoặc sáu giờ; và nếu người khác nghe các bài thánh ca trong hai giờ, thì ngươi phải nghe ít nhất là nửa ngày. Hãy thường xuyên tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời và nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời, cho đến khi ngươi được cảm thúc, lòng của ngươi trở về với Đức Chúa Trời và ngươi không còn dám đi lạc khỏi Đức Chúa Trời nữa – chỉ khi đó việc thực hành của ngươi mới có kết quả; chỉ khi đó ngươi mới có thể phục hồi trạng thái bình thường trước đây của mình.

Trích từ “Làm thế nào để bước vào trạng thái bình thường” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà ngươi mang càng lớn, và trọng trách ngươi mang càng lớn, kinh nghiệm của ngươi sẽ càng phong phú. Khi ngươi lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đặt trọng trách lên ngươi, và sau đó khai sáng cho ngươi về những nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời cho ngươi trọng trách này, ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có trọng trách liên quan đến tình trạng sống của các anh chị em ngươi, thì đây là một trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, và ngươi sẽ luôn mang trọng trách này theo mình trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Điều Đức Chúa Trời làm đã được chuyển tải sang ngươi, và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm; đây là ý nghĩa của việc đảm nhận trọng tránh của Đức Chúa Trời như của chính mình. Tại thời điểm này, trong sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi sẽ tập trung vào những dạng vấn đề này, và ngươi sẽ tự hỏi: “Tôi sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Làm sao tôi có thể tạo điều kiện cho các anh chị em của mình đạt được sự giải thoát và tìm thấy sự vui hưởng tinh thần?” Ngươi cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề này trong khi thông công, và khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ tập trung vào ăn uống những lời liên quan đến các vấn đề này. Ngươi cũng sẽ mang trọng trách khi ăn uống lời Ngài. Khi ngươi đã hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về con đường nào nên đi. Đây là sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh được mang đến bởi trọng trách của ngươi, và đây cũng là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã được ban cho ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Nếu ngươi không có trọng trách, vậy thì ngươi sẽ không chú ý khi ăn uống lời Đức Chúa Trời; khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời đồng thời mang trọng trách, ngươi có thể nắm bắt được thực chất của chúng, tìm con đường của mình, và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, trong những lời cầu nguyện của ngươi, ngươi nên ao ước được Đức Chúa Trời đặt nhiều trọng trách hơn lên ngươi và giao phó cho ngươi những nhiệm vụ to lớn hơn nữa, hầu cho phía trước mình, ngươi có thể có được hơn một con đường để thực hành; hầu cho sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi có tác dụng to lớn hơn; hầu cho ngươi tăng khả năng nắm bắt thực chất của những lời Ngài; và hầu cho ngươi trở nên có nhiều khả năng được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh hơn.

Ăn uống lời Đức Chúa Trời, thực hành cầu nguyện, chấp nhận trọng trách của Đức Chúa Trời, và chấp nhận những nhiệm vụ mà Ngài giao phó cho ngươi – toàn bộ điều này là để có thể có được một con đường phía trước ngươi. Trọng trách từ sự giao phó của Đức Chúa Trời đặt trên ngươi càng nhiều, ngươi sẽ càng dễ được Ngài làm cho hoàn thiện. Một số người không sẵn lòng phối hợp với những người khác trong việc phục vụ Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã được kêu gọi; đây là những người lười biếng chỉ ước được chè chén thoải mái. Ngươi càng được bảo phục vụ trong sự phối hợp với những người khác, ngươi sẽ càng đạt được nhiều kinh nghiệm. Bởi có nhiều trọng trách và kinh nghiệm hơn, ngươi sẽ đạt được nhiều cơ hội được làm cho hoàn thiện hơn. Vì lẽ ấy, nếu ngươi có thể phục vụ Đức Chúa Trời với sự chân thành, thì ngươi sẽ lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời; như thế, ngươi sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Chỉ nhóm người như thế mới hiện đang được làm cho hoàn thiện. Đức Thánh Linh càng cảm hóa ngươi, ngươi sẽ càng dành nhiều thời gian lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ càng được Ngài thu phục – cho đến khi ngươi cuối cùng trở thành một người mà Đức Chúa Trời sử dụng. Trong hiện tại, có một số người không mang trọng trách cho hội thánh. Những người này bê trễ và luộm thuộm, và chỉ quan tâm đến xác thịt của họ. Những người như thế cực kỳ ích kỷ, và họ cũng mù quáng. Nếu ngươi không thể thấy rõ vấn đề này, ngươi sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào. Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà Ngài giao phó cho ngươi sẽ càng lớn. Kẻ ích kỷ không sẵn lòng chịu đựng những điều như thế; họ không sẵn lòng trả giá, và kết quả là họ sẽ lỡ mất những cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Chẳng phải họ đang làm hại chính mình sao?

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 2. Những người có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh và những người không thể

Tiếp theo: 4. Bị quỷ ám là gì và những biểu hiện của bị quỷ ám

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger