2. Những người có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh và những người không thể

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Công tác của Đức Thánh Linh luôn luôn tiến về phía trước, và tất cả những ai trong dòng chảy của Đức Thánh Linh cũng nên tiến triển sâu hơn và thay đổi từng bước một. Họ không nên dừng ở một giai đoạn riêng rẽ nào. Chỉ những ai không biết về công tác của Đức Thánh Linh mới duy trì giữa công tác ban đầu của Ngài, và không chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh. Chỉ những ai không vâng lời mới không có khả năng có được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu sự thực hành của con người không theo kịp công tác mới của Đức Thánh Linh, thì sự thực hành của con người chắc chắn bị tách khỏi công tác của ngày hôm nay, và chắc chắn không phù hợp với công tác của ngày hôm nay. Những người lỗi thời như những người này đơn giản là không có khả năng hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, họ càng không thể trở thành những người cuối cùng sẽ đứng ra làm chứng về Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, toàn bộ công tác quản lý không thể được kết thúc giữa một nhóm người như thế. Với những người đã từng giữ lấy luật pháp của Đức Giê-hô-va và những người đã từng chịu đau khổ vì thập tự giá, nếu họ không thể chấp nhận giai đoạn công tác của những ngày sau rốt, thì tất cả những gì họ đã làm sẽ là vô ích và vô dụng. Sự bày tỏ rõ ràng nhất về công tác của Đức Thánh Linh là nắm lấy thời gian ngay trước mắt, không bám vào quá khứ. Những ai đã không theo kịp công tác của ngày hôm nay, và những người đã tách ra khỏi sự thực hành của ngày hôm nay, là những người chống đối và không chấp nhận công tác của Đức Thánh Linh. Những người như thế xem thường công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Mặc dù họ nắm giữ ánh sáng của quá khứ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ không biết công tác của Đức Thánh Linh. Tại sao tất cả điều này nói về những thay đổi trong sự thực hành của con người, về những khác biệt trong việc thực hành giữa quá khứ và ngày nay, về việc thực hành đã được thực hiện như thế nào trong suốt giai đoạn trước, và ngày nay nó được thực hiện như thế nào? Những sự phân chia như thế trong thực hành của con người luôn luôn được nói đến bởi vì công tác của Đức Thánh Linh liên tục tiến về phía trước, và vì thế sự thực hành của con người cần phải liên tục thay đổi. Nếu con người vẫn bị kẹt lại trong một giai đoạn, thì điều này chứng tỏ họ không có khả năng theo kịp công tác mới và sự sáng mới của Đức Chúa Trời; nó không chứng tỏ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời đã không thay đổi. Những ai ở ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh luôn luôn nghĩ rằng họ đúng, nhưng thực tế, công tác của Đức Chúa Trời trong họ đã dừng từ lâu, và công tác của Đức Thánh Linh không có trong họ. Công tác của Đức Chúa Trời từ lâu đã được chuyển đến một nhóm người khác, một nhóm người mà Ngài dự định hoàn thành công tác mới của Ngài trên họ. Bởi vì những người có đạo không thể chấp nhận công tác mới của Ngài, và chỉ bám vào công tác cũ của quá khứ, vì thế Đức Chúa Trời đã từ bỏ những người này, và thực hiện công tác mới của Ngài trên những người chấp nhận công tác mới này. Đây là những người hợp tác trong công tác mới của Ngài, và chỉ bằng cách này thì sự quản lý của Ngài mới hoàn tất. Sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn luôn tiến về phía trước, và sự thực hành của con người luôn luôn tăng tiến cao hơn. Đức Chúa Trời luôn luôn làm việc, và con người luôn luôn thiếu thốn, để cả hai đều đạt đến đỉnh cao, cũng như để Đức Chúa Trời và con người hoàn toàn hợp nhất với nhau. Đây là biểu hiện về sự hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời, và là kết quả cuối cùng của toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời.

Trong từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cũng có những yêu cầu tương ứng đối với con người. Những ai ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh được sở hữu sự hiện diện và sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, còn những ai không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh thì chịu sự điều khiển của Sa-tan, và không có bất kỳ công tác nào của Đức Thánh Linh. Những người ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh là những người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, là những người hợp tác trong công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu những ai ở trong dòng chảy này không có khả năng hợp tác, và không thể đưa lẽ thật vào thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời trong suốt thời gian này, thì họ sẽ bị sửa dạy, và trong trường hợp xấu nhất sẽ bị Đức Thánh Linh từ bỏ. Những ai chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, sẽ sống trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Thánh Linh. Những ai sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì được Đức Thánh Linh khai sáng, và những ai không sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì bị Đức Thánh Linh sửa dạy, và thậm chí có thể bị trừng phạt. Bất kể là loại người nào, miễn là họ ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những ai chấp nhận công tác mới của Ngài vì danh Ngài. Những ai làm sáng danh Ngài và sẵn sàng đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được các phước lành của Ngài; những kẻ không vâng lời Ngài và không đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được hình phạt của Ngài. Những người ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh là những người chấp nhận công tác mới, và vì họ đã chấp nhận công tác mới, họ nên có một sự hợp tác phù hợp với Đức Chúa Trời, và không nên hành động như những kẻ phản nghịch không thực hiện bổn phận của mình. Đây là yêu cầu duy nhất của Đức Chúa Trời đối với con người. Với những người không chấp nhận công tác mới thì không như thế: Họ ở ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh, và sự sửa dạy, quở trách của Đức Thánh Linh không áp dụng cho họ. Cả ngày, những kẻ đó sống trong xác thịt, họ không sống trong tâm trí mình, và tất cả những gì họ làm là theo giáo lý sản sinh từ sự phân tích và nghiên cứu của trí não bản thân. Đây không phải là những gì được yêu cầu trong công tác mới của Đức Thánh Linh, càng không phải là sự hợp tác với Đức Chúa Trời. Những ai không chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời thì mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, không có các phước lành và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời nói và hành động của họ đều bám vào các yêu cầu trong công tác của Đức Thánh Linh trong quá khứ; chúng là các giáo lý, không phải lẽ thật. Các giáo lý và luật lệ như thế đủ để chứng minh rằng việc họ nhóm họp lại với nhau không là gì ngoài tôn giáo; họ không phải là những người được chọn, hoặc những đối tượng cho công tác của Đức Chúa Trời. Sự tập hợp lại của tất cả mọi người trong số họ chỉ có thể được gọi là một đại hội tôn giáo, và không thể được gọi là một hội thánh. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Họ không có công tác mới của Đức Thánh Linh; những gì họ làm có vẻ sặc mùi tôn giáo, những gì họ sống bày tỏ ra có vẻ đầy dẫy tôn giáo; họ không sở hữu sự hiện diện và công tác của Đức Thánh Linh, càng không đủ tư cách để nhận được sự sửa dạy hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Những người này đều là những cái xác không có sự sống, và những con giòi không có linh hồn. Chúng không biết gì về sự dấy nghịch và chống đối của con người, không biết gì về tất cả những việc làm gian ác của con người, càng không biết hết về công tác của Đức Chúa Trời và ý muốn hiện tại của Đức Chúa Trời. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngu dốt, hèn hạ, chúng là những kẻ cặn bã không đáng được gọi là những tín đồ! Không có việc gì chúng làm lại có bất kỳ liên quan gì đến sự quản lý của Đức Chúa Trời, càng không thể phá hỏng các kế hoạch của Đức Chúa Trời. Những lời nói và hành động của chúng quá ghê tởm, đáng khinh, và đơn giản là không đáng để nhắc đến. Không việc gì được làm bởi những con người không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh lại có liên quan đến công tác mới của Đức Thánh Linh. Bởi vì điều này, bất kể chúng làm gì, chúng cũng không có sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, không có sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Bởi tất cả chúng là những kẻ không có tình yêu dành cho lẽ thật, và đã bị Đức Thánh Linh ghê tởm và chối bỏ.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời hoạt động trong những ai theo đuổi và trân quý lời Ngài. Ngươi càng trân quý lời Đức Chúa Trời, Thần của Ngài sẽ càng hoạt động trong ngươi. Một người càng trân quý lời Đức Chúa Trời, thì cơ hội để người đó được Đức Chúa Trời hoàn thiện càng lớn. Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu kính Ngài, và Ngài hoàn thiện những ai có tâm an trước Ngài. Trân quý toàn bộ công việc của Đức Chúa Trời, trân quý sự khai sáng của Đức Chúa Trời, trân quý sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trân quý sự che chở và gìn giữ của Đức Chúa Trời, trân quý cách lời Đức Chúa Trời trở thành hiện thực và chu cấp cho sự sống ngươi – hết thảy những việc này đều hợp lòng Đức Chúa Trời nhất. Nếu ngươi trân quý công tác của Đức Chúa Trời, nghĩa là, nếu ngươi trân quý hết thảy những việc Ngài đã làm trên ngươi, thì Ngài sẽ ban ân phước cho ngươi và làm cho tất cả những gì ngươi có gia tăng gấp bội. Nếu ngươi không trân quý lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không hoạt động trong ngươi, mà Ngài sẽ chỉ ban cho ngươi một chút ân điển vì đức tin của ngươi, hoặc ban ân phước cho ngươi bằng một chút của cải vật chất và cho gia đình ngươi bằng một chút an toàn. Ngươi phải cố gắng biến lời Đức Chúa Trời thành hiện thực của mình, có thể làm đẹp ý Ngài và hợp lòng Ngài; ngươi không nên đơn thuần cố gắng hưởng thụ ân điển của Ngài. Không gì quan trọng đối với các tín hữu cho bằng được lãnh nhận công việc của Đức Chúa Trời, có được sự hoàn thiện, và trở thành những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà ngươi nên theo đuổi.

Trích từ “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, ngươi cần làm hết sức để ăn uống lời Ngài, và rồi, tự lúc nào không hay, ngươi sẽ bắt đầu hiểu, và Đức Thánh Linh sẽ khai sáng cho ngươi lúc nào không hay. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người, thường thì con người không hề hay biết. Ngài khai sáng và hướng dẫn ngươi khi ngươi khao khát và tìm kiếm. Nguyên tắc Đức Thánh Linh hoạt động tập trung vào lời của Đức Chúa Trời mà ngươi ăn uống. Tất cả những ai không coi trọng lời Đức Chúa Trời và luôn có thái độ khác với lời Ngài – trong suy nghĩ mụ mị của mình, họ tin rằng không có gì quan trọng dù họ có đọc lời Ngài hay không – đều là những người không sở hữu hiện thực. Không thể nhìn thấy công tác của Đức Thánh Linh hay sự khai sáng của Ngài trong những người như thế. Những người như thế này chỉ đơn thuần trôi xuôi theo, là những kẻ giả vờ mà không có phẩm chất thực sự, giống như ông Nanguo trong truyện ngụ ngôn.[a]

Trích từ “Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Thánh Linh khai sáng dạng người nào? Những người có trí tuệ nhạy bén và tinh tế. Khi họ được ban cho một cảm giác hoặc một sự khai sáng, họ có thể cảm nhận được đây là công tác của Đức Thánh Linh, và chính Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Đôi khi, họ có thể biết ngay khi đang bị Đức Thánh Linh khiển trách, và do đó họ tự kiềm chế mình. Đây là những người Đức Thánh Linh khai sáng. Nếu ai đó không quan tâm và không hiểu những điều thuộc linh, họ sẽ không nhận ra khi được ban cho một cảm giác. Họ không chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh, nên Đức Thánh Linh sẽ không cố gắng khai sáng cho họ nữa. Nếu họ vẫn không nhận thức được ngay cả sau ba hay bốn lần nỗ lực, Đức Thánh Linh sẽ không còn hoạt động trên họ nữa. Tại sao một số người cảm thấy tăm tối, chán nản, ỉu xìu, thiếu sự khai sáng của Đức Thánh Linh trong họ khi họ đi xa hơn? Không có gì khác ngoài những thứ vô hồn, những học thuyết vô hồn bên trong họ, vậy thì làm sao họ có thể cảm thấy tràn đầy sinh lực được? Người ta không duy trì được lâu khi chỉ dựa vào sự nhiệt tình của mình. Ngươi phải hiểu lẽ thật để có sức mạnh. Do đó, trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, ngươi phải có đầu óc tinh tế, ngươi phải xem trọng lời Đức Chúa Trời, và tập trung vào việc biết bản thân mình. Ngươi phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua việc hiểu lẽ thật, thông qua việc biết và trải nghiệm; chỉ khi đó ngươi mới đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Công tác của Đức Thánh Linh thực tế vô cùng. Một số người có khả năng hiểu lẽ thật, nhưng họ không có trải nghiệm cá nhân về công tác của Đức Thánh Linh. Trong tương lai, các ngươi phải tập trung vào những cảm giác tinh tế nhất, và sự sáng tinh tế nhất. Mỗi khi điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi nên quan sát và tiếp cận nó từ góc độ của lẽ thật, và khi làm như vậy, ngươi sẽ dần đi đúng hướng.

Trích từ “Nhìn mọi việc qua cặp mắt của lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu người ta không trao cả tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ nơi Ngài, và nếu lòng họ chưa ở trong Ngài và họ không xem trọng trách của Ngài là của chính mình, thì mọi việc họ làm đều là một hành động lừa dối Đức Chúa Trời, một hành động điển hình của những người sùng đạo, và không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng thu được gì từ loại người này, loại người này chỉ có thể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, như một thứ trang trí trong nhà Đức Chúa Trời, một thứ thừa thãi và vô dụng. Đức Chúa Trời không sử dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳng những không có cơ hội cho công tác của Đức Thánh Linh, mà việc làm cho họ hoàn thiện thậm chí cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì. Dạng người này thực sự là một cái xác biết đi. Những người như vậy chẳng có gì để Đức Thánh Linh dùng được, mà trái lại, hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu và làm cho bại hoại sâu sắc. Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những con người này. Hiện thời, trong việc sử dụng con người, Đức Thánh Linh không chỉ sử dụng những phần đáng mong muốn của họ để hoàn thành công việc, mà Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những phần không mong muốn của họ. Nếu có thể dốc lòng mình vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi còn có cơ hội được Đức Thánh Linh bổ khuyết cho những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình cho Đức Chúa Trời, ở khía cạnh tính cực, ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được trình độ thông sáng cao hơn; ở khía cạnh tiêu cực, ngươi sẽ hiểu rõ hơn những lỗi phạm và thiếu sót của mình, sẽ hăng hái tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời hơn, và sẽ không thụ động mà sẽ tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng đắn. Giả sử lòng ngươi có thể lắng đọng trước Đức Chúa Trời, thì điểm mấu chốt để ngươi được Đức Thánh Linh khen ngợi và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không là việc ngươi có tích cực bước vào hay không. Khi Đức Thánh Linh khai sáng một người và sử dụng họ, thì việc đó không bao giờ khiến người đó tiêu cực, mà luôn làm cho họ tiến bộ một cách tích cực. Dù cho người này có những nhược điểm, họ vẫn có thể tránh được việc sống dựa vào những nhược điểm đó của mình. Họ có thể tránh được việc trì hoãn sự trưởng thành trong đời sống, và tiếp tục tìm cách thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là một tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể đạt được điều này, thì nó đủ để chứng minh rằng ngươi đã có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nếu một người lúc nào cũng tiêu cực, và thậm chí sau khi nhận được sự khai sáng và biết được bản thân mình mà họ vẫn cứ tiêu cực và thụ động, và không thể vươn lên và hành động tương hợp với Đức Chúa Trời, thì kiểu người này chỉ nhận được ơn của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh không ở cùng họ. Khi một người tiêu cực, điều này có nghĩa là lòng họ chưa hướng về Đức Chúa Trời và tâm linh họ chưa được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc. Tất cả mọi người phải hiểu được điều này.

Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của Đức Thánh Linh có nguyên tắc của nó và có điều kiện. Đức Thánh Linh thường hoạt động trong loại người nào? Một người phải có những gì để có được công tác của Đức Thánh Linh? Trong đức tin của một người, người đó phải hiểu rõ rằng để có được công tác của Đức Thánh Linh, ít nhất người đó phải có lương tâm và lòng trung thực, và lương tâm của người đó phải có các yếu tố của sự trung thực. Chỉ khi ngươi có lòng trung thực – cũng như lương tâm và lý trí mà nhân tính của một người phải có – thì Đức Thánh Linh mới có thể hoạt động trên ngươi. Con người luôn nói rằng Đức Chúa Trời nhìn sâu thẳm vào lòng người và quan sát hết mọi thứ. Tuy nhiên, con người chưa bao giờ biết tại sao một số người không bao giờ có được sự khai sáng từ Đức Thánh Linh, tại sao họ không bao giờ đạt được ân điển, tại sao họ không bao giờ có được niềm vui, tại sao họ luôn tiêu cực và chán nản, và tại sao họ không thể tích cực được. Hãy nhìn vào những trạng thái của họ. Chắc chắn không một ai trong số những người này có một lương tâm đang hoạt động hay một tấm lòng trung thực. Những người có sự an vui, những người luôn tích cực và tiến bộ trong việc thực hiện bổn phận của mình, những người luôn đạt được điều gì đó, những người luôn có hiểu biết, và những người luôn nhận được điều gì đó từ những nỗ lực của bản thân sau một khoảng thời gian – có phải những gì họ đạt được là nhờ trí tưởng tượng của mình không? Những điều đó có học được từ nghiên cứu sách vở không? Làm thế nào để có được những điều đó? Công tác của Đức Thánh Linh có thể bị loại bỏ không? (Không.) Công tác của Đức Thánh Linh là điều chính yếu. Khi ngươi có tấm lòng trung thực, lương tâm và lý trí, là những điều kiện tiên quyết của nhân tính một người, Đức Chúa Trời sẽ quan sát ngươi. Các ngươi đã tìm ra mô thức hoạt động của Đức Thánh Linh chưa? Đức Thánh Linh thường hoạt động trên những người có tấm lòng trung thực, và Ngài hoạt động khi con người gặp khó khăn và đang tìm kiếm lẽ thật. Đức Chúa Trời sẽ không để ý đến những ai không có một chút lý trí hay lương tâm nào của con người. Nếu một người nào đó rất trung thực, nhưng trong một thời gian, lòng người này quay lưng lại với Đức Chúa Trời, người này không muốn tiến bộ, người này rơi vào trạng thái tiêu cực và không thoát ra khỏi trạng thái đó, khi người này không cầu nguyện hay tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình, và người này không hợp tác, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong người này trong đôi lúc trạng thái người này tối tăm như vậy hoặc trong thời gian suy đồi tạm thời của người này. Vậy thì làm sao một người không có lương tâm của nhân tính có thể được Đức Thánh Linh hoạt động bên trong được? Điều đó càng không thể. Vậy thì những người như vậy nên làm gì? Có cách nào để họ làm theo không? Họ phải thực sự ăn năn và là người trung thực. Làm thế nào để có thể là một người trung thực? Trước tiên, ngươi phải mở lòng với Đức Chúa Trời, và ngươi phải tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời; một khi ngươi hiểu lẽ thật, thì ngươi phải thực hành lẽ thật. Sau đó, ngươi phải quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời đảm trách ngươi. Chỉ bằng cách này, ngươi mới được Đức Chúa Trời ngợi khen. Trước tiên, ngươi phải gạt bỏ thanh thế và sự phù phiếm của chính mình, đồng thời từ bỏ những lợi ích của bản thân. Trước hết, hãy cố gắng gạt những thứ này sang một bên, và một khi ngươi đã gạt chúng sang một bên, hãy dốc toàn bộ thân tâm ngươi vào bổn phận của mình và vào công việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, và sau đó xem Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi như thế nào, xem liệu sự an vui có nảy nở bên trong ngươi hay không, liệu ngươi có bằng chứng này hay không. Trước tiên, ngươi phải thực sự ăn năn, phó thác chính mình, mở lòng với Đức Chúa Trời, và gạt bỏ những thứ ngươi quý trọng. Nếu ngươi tiếp tục giữ khư khư chúng trong khi đưa ra các yêu cầu với Đức Chúa Trời, thì liệu ngươi có thể có được công tác của Đức Thánh Linh không? Công tác của Đức Thánh Linh có điều kiện, và Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời căm ghét điều ác và là Đấng thánh khiết. Nếu con người luôn giữ khư khư những thứ này, luôn khép mình với Đức Chúa Trời và từ chối công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ngừng hoạt động trên họ. Không phải Đức Chúa Trời phải hoạt động bên trong mỗi người, hay Ngài sẽ buộc ngươi phải làm điều này hay điều kia. Ngài không ép buộc ngươi. Công việc của các ác linh là buộc con người phải làm điều này điều kia, thậm chí còn chiếm hữu và điều khiển con người. Đức Thánh Linh hoạt động đặc biệt nhẹ nhàng; Ngài cảm thúc ngươi, và ngươi không cảm nhận được điều đó. Ngươi chỉ cảm thấy như thể ngươi đã vô thức đi đến hiểu hoặc nhận ra điều gì đó. Đây là cách Đức Thánh Linh cảm thúc mọi người, và nếu họ vâng phục, họ sẽ thấy mình có thể thực sự ăn năn.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong sâu thẳm con người ẩn chứa một vài trạng thái xấu – tiêu cực, yếu đuối, và chán nản hoặc mong manh; hoặc luôn có một ý đồ đê tiện; hoặc luôn chìm trong lo lắng về thanh thế, ham muốn ích kỷ và lợi ích của bản thân; hoặc họ cho rằng mình có tố chất kém và có một số trạng thái tiêu cực. Khi ngươi luôn sống trong những trạng thái này, thì ngươi rất khó có được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi khó có được công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ chứa đựng rất ít điều tích cực bên trong mình và ngươi sẽ khó có được lẽ thật. Con người luôn dựa vào sức mạnh ý chí của mình để kiềm chế, kìm hãm bằng cách này hay cách khác, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi những trạng thái tiêu cực hoặc tai hại đó. Một phần là do những nguyên nhân từ phía con người; con người không tìm được một con đường thực hành phù hợp với mình. Một lý do khác – và đây cũng là một lý do chính – là con người luôn rơi vào những trạng thái tiêu cực, chìm đắm, suy đồi này, và Đức Thánh Linh không hoạt động. Cho dù Ngài thỉnh thoảng ban cho họ sự khai sáng, nhưng Ngài không làm công tác chính trong họ. Do đó, con người phải nỗ lực rất nhiều để hành động, đồng thời họ khó thấy được và hiểu được bất cứ điều gì. Ngươi khó có được sự khai sáng và soi sáng, và ngươi rất khó có được sự sáng, bởi vì quá nhiều điều tiêu cực và tai hại đã choán hết chỗ bên trong ngươi. Nếu một người không thể được khai sáng bởi Đức Thánh Linh, và không thể có được công tác của Đức Thánh Linh, thì người đó không thể thoát khỏi những trạng thái này hoặc chuyển hóa những trạng thái tiêu cực này; Đức Thánh Linh không hoạt động, và ngươi không thể tìm thấy con đường phía trước. Vì cả hai lý do này, ngươi khó đạt được trạng thái tích cực, bình thường. Mặc dù các ngươi có thể chịu đựng rất nhiều và làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận của mình, và mặc dù các ngươi đã nỗ lực rất nhiều và có thể từ bỏ nhà cửa, nghề nghiệp và hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, nhưng trạng thái bên trong của các ngươi vẫn chưa thực sự thay đổi. Quá nhiều vướng mắc vẫn giam hãm ngươi khiến ngươi không thể thực hành lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật. Nhiều thứ khác nhau choán hết chỗ bên trong ngươi: Những quan niệm cá nhân, sự tưởng tượng, kiến thức và triết lý sống, cũng như những điều tiêu cực, ham muốn ích kỷ và tư lợi, lo ngại về thanh thế và tranh chấp với người khác. Mọi người không có gì tích cực bên trong mình. Đầu họ đầy những suy nghĩ tiêu cực và tai hại; đây là một sự thật không ai có thể phủ nhận. Lòng họ đã bị lấp đầy và xâm chiếm bởi những thứ của Sa-tan. Nếu ngươi không loại bỏ những thứ này, nếu ngươi không thể thoát khỏi những trạng thái này, nếu ngươi không thể biến thành hình tượng thật của một đứa trẻ – hồn nhiên, sôi nổi, chân thật, đáng tin và trong sáng – và bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không đến trước Ngài, thì ngươi sẽ rất khó có được lẽ thật.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “trong truyện ngụ ngôn”.

Trước: 1. Sự khác biệt giữa công tác của Đức Thánh Linh và công việc của các tà linh

Tiếp theo: 3. Cách để một người có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger