E. Hiểu được công tác của Đức Thánh Linh và nhận ra công việc của các ác linh

471. Công tác của Đức Thánh Linh là một dạng hướng dẫn chủ động và khai sáng tích cực. Nó không cho phép mọi người thụ động. Nó đem đến cho họ sự an ủi, cho họ đức tin và quyết tâm, cũng như giúp họ theo đuổi để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Khi Đức Thánh Linh làm việc, mọi người có thể chủ động bước vào, họ không thụ động hay bị ép buộc, mà hành động theo sáng kiến của riêng họ. Khi Đức Thánh Linh làm việc, con người vui mừng và sẵn lòng, sẵn sàng vâng lời và vui vẻ hạ mình. Mặc dù họ đau khổ và mỏng manh bên trong, nhưng họ có quyết tâm hợp tác; họ chịu khổ một cách vui vẻ, họ có thể vâng lời, và họ không bị ô uế bởi ý muốn của con người, không bị ô uế bởi suy nghĩ của con người, và chắc chắn họ không bị ô uế bởi những ham muốn và động cơ của con người. Khi con người trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, họ đặc biệt thánh khiết ở bên trong. Những ai sở hữu công tác của Đức Thánh Linh sống bày tỏ ra tình yêu dành cho Đức Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho các anh chị em mình; họ vui thích những điều làm Đức Chúa Trời vui thích và ghét những điều Đức Chúa Trời ghét. Những người được công tác của Đức Thánh Linh chạm đến có một nhân tính bình thường, và họ thường xuyên theo đuổi lẽ thật cũng như có được nhân tính. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, tình trạng của họ trở nên ngày càng tốt hơn, nhân tính của họ trở nên ngày càng bình thường hơn, và cho dù một vài sự hợp tác của họ có thể là ngốc nghếch, nhưng những động cơ của họ là đúng đắn, sự bước vào của họ là tích cực, họ không cố làm gián đoạn, và trong họ không có ác ý.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

472. Đức Thánh Linh công tác theo nguyên tắc này: Thông qua sự hợp tác của con người, qua việc họ tích cực cầu nguyện, tìm kiếm và đến gần Đức Chúa Trời hơn, mà nhờ đó đạt được những thành quả và con người được khai sáng cũng như soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Không phải dựa trên hành động đơn phương từ phía Đức Thánh Linh, hoặc hành động đơn phương của con người. Cả hai đều không thể thiếu, và con người càng hợp tác, và càng theo đuổi việc đạt được các chuẩn mực trong các yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh càng thêm vĩ đại. Chỉ sự hợp tác thực sự của con người, được bổ sung vào công tác của Đức Thánh Linh, mới có thể tạo ra những trải nghiệm thực sự và kiến thức thực chất về lời của Đức Chúa Trời. Dần dần, nhờ việc trải nghiệm theo cách này, mà sau cùng sẽ hình thành nên một con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không làm những điều siêu nhiên; trong ý niệm của mọi người, Đức Chúa Trời là toàn năng, và Đức Chúa Trời làm ra mọi thứ – kết quả là con người chờ đợi một cách thụ động, không đọc hiểu những lời của Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, và chỉ đơn thuần chờ đợi được Đức Thánh Linh chạm tới. Tuy nhiên, những người có hiểu biết đúng đắn tin vào điều này: Các hành động của Đức Chúa Trời chỉ có thể tương ứng với sự hợp tác từ phía bản thân tôi, và hiệu quả của công tác Đức Chúa Trời đối với tôi phụ thuộc vào cách tôi hợp tác ra sao. Khi Đức Chúa Trời lên tiếng, tôi nên làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm và phấn đấu hướng tới những lời của Đức Chúa Trời; đây là những gì tôi nên đạt được.

Trích từ “Làm sao để hiểu biết hiện thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

473. Công tác của Đức Thánh Linh bình thường và thực tế, Đức Thánh Linh làm việc trong con người theo những quy tắc đời thường của con người, và Ngài thực hiện việc khai sáng và hướng dẫn trong con người tùy theo sự theo đuổi thực sự của người bình thường. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, Ngài hướng dẫn và khai sáng họ theo nhu cầu của con người bình thường. Ngài chu cấp cho họ theo nhu cầu của họ, Ngài tích cực hướng dẫn và khai sáng cho họ tùy theo những gì họ còn thiếu, và tùy theo những thiếu sót của họ. Công tác của Đức Thánh Linh là để khai sáng và hướng dẫn con người trong đời thực; chỉ khi họ trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tế, thì họ mới có thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu trong đời sống hàng ngày, con người ở trong trạng thái tích cực và có một đời sống thuộc linh bình thường, thì họ sở hữu công tác của Đức Thánh Linh. Trong trạng thái như thế, khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, họ có đức tin; khi họ cầu nguyện, họ được soi dẫn; khi họ đối diện với chuyện gì đó, họ không thụ động; và khi mọi chuyện xảy ra, họ có thể nhìn thấy bài học trong những chuyện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi họ phải học đó. Họ không thụ động hay yếu đuối, và dù họ gặp khó khăn thực sự, nhưng họ sẵn sàng vâng phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

474. Khi Đức Thánh Linh làm việc để khai sáng cho ngươi, đôi khi điều này khiến ngươi hiểu được điều gì đó rất nhanh, trong khi vào những lúc khác, Đức Thánh Linh khiến ngươi trải nghiệm một thời gian trước khi dần dần cho phép ngươi thông tỏ nó. Không phải là Ngài không cho phép ngươi trải nghiệm bất kỳ điều gì và chỉ cho phép ngươi hiểu một vài lời khô khan. Đức Thánh Linh làm việc theo những nguyên tắc nào? Đức Thánh Linh làm việc theo nguyên tắc sắp xếp môi trường của ngươi và sắp xếp con người, sự vật và sự việc để cho phép ngươi trưởng thành giữa chúng và dần dần hiểu được lẽ thật trong quá trình trải nghiệm chúng. Ngài không ban cho ngươi một vài lời đơn giản để cảm thúc ngươi, hoặc khai sáng ngươi, hoặc để cung cấp cho ngươi chút ánh sáng, Ngài cũng không chỉ ban cho ngươi một vài lời và giáo lý khô khan. Thay vào đó, Ngài cho phép ngươi học hỏi, và dần dần trưởng thành thông qua việc trải nghiệm từng vấn đề, các môi trường khác nhau, và những con người, sự vật và sự việc khác nhau. Ngài khiến ngươi dần hiểu được lẽ thật thông qua quá trình trưởng thành này. Do đó, Đức Thánh Linh làm việc theo một nguyên tắc rất tự nhiên; Ngài làm việc hoàn toàn phù hợp với mô hình phát triển tự nhiên của con người, mà không sử dụng bất kỳ sự ép buộc nào.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

475. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, ngươi cần cố hết sức để ăn uống lời của Ngài, và sau đó, vô hình trung ngươi sẽ bắt đầu hiểu, và Đức Thánh Linh sẽ khai sáng cho ngươi lúc nào không hay. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người, thường con người không hề hay biết. Ngài khai sáng và dẫn dắt ngươi khi ngươi khao khát và tìm kiếm. Nguyên tắc mà Đức Thánh Linh làm việc tập trung vào lời của Đức Chúa Trời mà ngươi ăn uống. Những ai không coi trọng lời của Đức Chúa Trời và luôn có thái độ khác với lời của Ngài, trong suy nghĩ mụ mị của họ, tin rằng không có gì quan trọng dù họ có đọc lời của Ngài hay không – chính là những người không sở hữu hiện thực. Không thể nhìn thấy công tác của Đức Thánh Linh cũng như sự khai sáng của Ngài trong những con người như thế. Những người như vậy chỉ đơn thuần trôi xuôi theo, là những người giả vờ mà không có phẩm chất thực sự, giống như ông Nanguo trong truyện ngụ ngôn.[a]

Trích từ “Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

476. Đức Chúa Trời hoạt động trong những ai theo đuổi và trân quý lời Ngài. Ngươi càng trân quý lời Đức Chúa Trời, Thần của Ngài sẽ càng hoạt động trong ngươi. Một người càng trân quý lời Đức Chúa Trời, thì cơ hội để người đó được Đức Chúa Trời hoàn thiện càng lớn. Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu kính Ngài, và Ngài hoàn thiện những ai có tâm an trước Ngài. Trân quý toàn bộ công việc của Đức Chúa Trời, trân quý sự khai sáng của Đức Chúa Trời, trân quý sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trân quý sự che chở và gìn giữ của Đức Chúa Trời, trân quý cách lời Đức Chúa Trời trở thành hiện thực và chu cấp cho sự sống ngươi – hết thảy những việc này đều hợp lòng Đức Chúa Trời nhất. Nếu ngươi trân quý công tác của Đức Chúa Trời, nghĩa là, nếu ngươi trân quý hết thảy những việc Ngài đã làm trên ngươi, thì Ngài sẽ ban ân phước cho ngươi và làm cho tất cả những gì ngươi có gia tăng gấp bội. Nếu ngươi không trân quý lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không hoạt động trong ngươi, mà Ngài sẽ chỉ ban cho ngươi một chút ân điển vì đức tin của ngươi, hoặc ban ân phước cho ngươi bằng một chút của cải vật chất và cho gia đình ngươi bằng một chút an toàn. Ngươi phải cố gắng biến lời Đức Chúa Trời thành hiện thực của mình, có thể làm đẹp ý Ngài và hợp lòng Ngài; ngươi không nên đơn thuần cố gắng hưởng thụ ân điển của Ngài. Không gì quan trọng đối với các tín hữu cho bằng được lãnh nhận công việc của Đức Chúa Trời, có được sự hoàn thiện, và trở thành những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà ngươi nên theo đuổi.

Trích từ “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

477. Những ai ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh được sở hữu sự hiện diện và sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, còn những ai không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh thì chịu sự điều khiển của Sa-tan, và không có bất kỳ công tác nào của Đức Thánh Linh. Những người ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh là những người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, là những người hợp tác trong công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu những ai ở trong dòng chảy này không có khả năng hợp tác, và không thể đưa lẽ thật vào thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời trong suốt thời gian này, thì họ sẽ bị sửa dạy, và trong trường hợp xấu nhất sẽ bị Đức Thánh Linh từ bỏ. Những ai chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, sẽ sống trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Thánh Linh. Những ai sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì được Đức Thánh Linh khai sáng, và những ai không sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì bị Đức Thánh Linh sửa dạy, và thậm chí có thể bị trừng phạt. Bất kể là loại người nào, miễn là họ ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những ai chấp nhận công tác mới của Ngài vì danh Ngài. Những ai làm sáng danh Ngài và sẵn sàng đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được các phước lành của Ngài; những kẻ không vâng lời Ngài và không đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được hình phạt của Ngài.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

478. Đức Thánh Linh có một con đường để đi trong mỗi người, và ban cho mỗi người một cơ hội được hoàn thiện. Thông qua sự tiêu cực của mình, ngươi được biết về sự bại hoại của mình, và sau đó bằng cách vứt bỏ sự tiêu cực, ngươi sẽ tìm thấy một con đường để thực hành; đây đều là những cách mà ngươi được hoàn thiện. Hơn nữa, thông qua sự hướng dẫn và soi sáng liên tục về một số điều tích cực bên trong ngươi, ngươi sẽ chủ động làm tròn chức năng của mình, phát triển sự thông sáng và đạt được sự sáng suốt. Khi những điều kiện của ngươi tốt, ngươi đặc biệt sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời, và đặc biệt sẵn lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và có thể liên hệ những bài giảng mà ngươi nghe với tình trạng của riêng mình. Vào những lúc như thế, Đức Chúa Trời khai sáng và soi sáng cho ngươi bên trong, làm cho ngươi nhận ra một số điều ở phương diện tích cực. Đây là cách ngươi được hoàn thiện ở phương diện tích cực. Trong những trạng thái tiêu cực, ngươi yếu đuối và thụ động; ngươi cảm thấy mình không có Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng Đức Chúa Trời soi sáng cho ngươi, giúp ngươi tìm một con đường để thực hành. Vượt qua được việc này là đạt được sự hoàn thiện ở phương diện tiêu cực.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

479. Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho ngươi một loại cảm giác nhất định, một cảm giác khiến ngươi mất đi sự vui thích bên trong và mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để rồi ngươi bị nhấn chìm trong sự tối tăm. Đây là một loại tinh luyện. Ngươi cứ làm điều gì, là luôn hỏng điều đó, hoặc ngươi đi vào ngõ cụt. Đây là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi ngươi làm điều gì đó bất tuân và phản nghịch với Đức Chúa Trời, không ai khác có thể biết về điều đó – nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài sẽ không tha cho ngươi, và Ngài sẽ sửa dạy ngươi. Công tác của Đức Thánh Linh vô cùng tỉ mỉ. Ngài rất cẩn thận quan sát mọi lời nói và hành động của mọi người, nhất cử, nhất động của họ, và mọi suy nghĩ, tư tưởng của họ hầu cho mọi người có thể đạt được nhận thức bên trong về những điều này. Ngươi làm điều gì đó một lần và nó sai trật, ngươi làm lại điều đó và nó vẫn sai trật, và dần dần ngươi sẽ bắt đầu hiểu được công tác của Đức Thánh Linh. Qua nhiều lần bị sửa dạy, ngươi sẽ biết phải làm gì để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và điều gì không phù hợp với ý muốn của Ngài. Cuối cùng, ngươi sẽ có những phản hồi chính xác với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh từ bên trong. Đôi khi, ngươi sẽ dấy loạn và ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời quở trách từ bên trong. Tất cả điều này đều đến từ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

480. Khi Đức Thánh Linh làm việc để khai sáng con người, Ngài thường ban cho họ kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, về sự bước vào thực sự và tình trạng thực sự của họ. Ngài cũng cho phép họ hiểu được những ý định cấp bách của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài đối với con người ngày hôm nay, để họ có quyết tâm hy sinh mọi thứ nhằm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời ngay cả khi họ gặp phải sự bắt bớ và nghịch cảnh, và đứng ra làm chứng về Đức Chúa Trời cho dù điều đó có nghĩa là đổ máu của mình hoặc hy sinh mạng sống của mình, và làm như vậy mà không hối tiếc. Nếu ngươi có loại quyết tâm này, điều đó có nghĩa là ngươi có sự cảm thúc và công tác của Đức Thánh Linh – nhưng hãy biết rằng ngươi không có đượcnhững sự cảm thúc như thế trong mọi khoảnh khắc trôi qua. Thỉnh thoảng tại những buổi họp mặt khi ngươi cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể cảm thấy vô cùng cảm động và được khích lệ. Thật mới mẽ và tươi mới khi những người khác chia sẻ ít thông công về kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ về lời Đức Chúa Trời, và lòng ngươi hoàn toàn được trong sạch và tươi sáng. Đây toàn bộ là công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi là một nhà lãnh đạo và Đức Thánh Linh ban cho ngươi sự khai sáng và sự soi sáng đặc biệt khi ngươi xuống hội thánh để làm việc, ban cho ngươi sự thông hiểu về những vấn đề còn tồn tại trong hội thánh, cho phép ngươi biết cách chia sẻ thông công về lẽ thật để giải quyết chúng, khiến ngươi cực kỳ đứng đắn, có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc của mình, thì tất cả điều này là công tác của Đức Thánh Linh.

Trích từ “Sự thực hành (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

481. Những hiệu quả nào đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh? Ngươi có thể ngu dại, và ngươi có thể không sáng suốt, nhưng Đức Thánh Linh chỉ cần làm việc và sẽ có đức tin trong ngươi, cũng như ngươi sẽ luôn luôn cảm thấy rằng ngươi không thể yêu mến Đức Chúa Trời cho đủ. Ngươi sẽ sẵn sàng hợp tác, cho dù những khó khăn phía trước có lớn đến đâu. Có những chuyện sẽ xảy ra với ngươi và ngươi sẽ không rõ chúng đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan, nhưng ngươi sẽ có thể chờ đợi, và ngươi sẽ không thụ động hay chểnh mảng. Đây là công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh làm việc bên trong ngươi, ngươi vẫn gặp phải những khó khăn thực sự: Đôi khi ngươi sẽ rơi nước mắt, và đôi khi sẽ có những thứ ngươi không thể vượt qua, nhưng đây đều chỉ là một giai đoạn công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Mặc dù ngươi đã không vượt qua được những khó khăn đó, và mặc dù lúc đó, ngươi yếu đuối và đầy những lời phàn nàn, nhưng sau đó ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời với một đức tin tuyệt đối. Sự thụ động của ngươi không thể ngăn ngươi có những sự trải nghiệm bình thường, và bất kể người khác có nói gì, và người khác công kích ngươi ra sao, ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Trong khi cầu nguyện, ngươi luôn luôn cảm thấy rằng trong quá khứ, ngươi đã mắc nợ Đức Chúa Trời rất nhiều, và ngươi quyết tâm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời cũng như từ bỏ xác thịt bất cứ khi nào ngươi gặp lại những điều như thế. Sức mạnh này cho thấy công tác của Đức Thánh Linh ở bên trong ngươi. Đây là trạng thái bình thường của công tác của Đức Thánh Linh.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

482. Đức Chúa Trời không lặp lại công tác của Ngài, Ngài không làm các công tác không thiết thực, Ngài không đưa ra những yêu cầu quá đáng cho con người, và Ngài không làm công tác vượt quá ý thức của con người. Tất cả công tác Ngài làm đều nằm trong phạm vi ý thức thông thường của con người, không vượt quá ý thức của nhân tính bình thường, và công tác của Ngài dựa theo những yêu cầu thông thường của con người. Nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh, thì con người sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết, và nhân tính của họ sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Con người có kiến thức ngày càng tăng về tâm tính bại hoại xấu xa của mình, về bản chất của con người, và họ có một khát khao cho lẽ thật lớn hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là, đời sống của con người ngày càng tăng trưởng, và tâm tính bại hoại của con người trở nên ngày càng có khả năng thay đổi – tất cả những điều này đều là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên sự sống của con người.

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

483. Công việc nào đến từ Sa-tan? Trong công việc đến từ Sa-tan, những khải tượng trong con người thì mơ hồ; và con người không có nhân tính bình thường, động cơ phía sau những hành động của họ thì sai trái, và dù họ muốn yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng luôn luôn có những lời buộc tội bên trong họ, và những lời buộc tội cùng những suy nghĩ này gây ra sự cản trở liên tục bên trong họ, kìm hãm sự phát triển của đời sống họ và ngăn họ đến trước Đức Chúa Trời trong trạng thái bình thường. Điều đó có nghĩa là, ngay sau khi công việc của Sa-tan ở bên trong con người, lòng của họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời. Những người như thế không biết làm gì với chính mình – khi họ nhìn thấy mọi người tụ họp lại với nhau, họ muốn chạy trốn, và họ không thể nhắm mắt lại khi người khác cầu nguyện. Công việc của ác linh phá hỏng mối quan hệ bình thường giữa con người và Đức Chúa Trời, và làm đảo lộn những khải tượng trước đây của con người hoặc con đường bước vào sự sống của họ trước đây; trong lòng mình, họ không bao giờ có thể đến gần với Đức Chúa Trời, và những sự việc luôn xảy ra gây gián đoạn cho họ và trói buộc họ. Lòng họ không thể tìm thấy sự bình an, họ không còn sức lực để yêu mến Đức Chúa Trời và tinh thần họ chìm xuống. Đó là những biểu hiện của công việc từ Sa-tan. Những biểu hiện của công việc từ Sa-tan là: không thể giữ vững lập trường và đứng ra làm chứng, khiến ngươi trở thành một người có lỗi trước Đức Chúa Trời và là người không có sự trung tín với Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan can thiệp, ngươi đánh mất đi tình yêu thương và lòng trung thành với Đức Chúa Trời bên trong ngươi, ngươi bị tước mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không theo đuổi lẽ thật hay sự hoàn thiện bản thân; ngươi thoái lui và trở nên thụ động, ngươi nuông chiều bản thân, ngươi để tội lỗi tự do lan rộng, và không căm ghét tội lỗi; hơn nữa, sự can thiệp của Sa-tan làm cho ngươi trở nên suy đồi; nó khiến sự chạm đến của Đức Chúa Trời biến mất trong ngươi, khiến ngươi phàn nàn về Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, dẫn đến việc ngươi nghi ngờ Đức Chúa Trời; thậm chí có nguy cơ ngươi sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

484. Có một số quỉ dữ ngày nay đánh lừa con người bằng những thứ siêu nhiên; đó chỉ là sự bắt chước về phần chúng, để đánh lừa con người thông qua công tác không được Đức Thánh Linh thực hiện trong hiện tại. Nhiều người thực hiện các phép lạ, chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ; những điều này chỉ là việc của các quỉ dữ, vì Đức Thánh Linh không còn làm công tác như vậy trong thời đại ngày nay, và tất cả những ai đã bắt chước công tác của Đức Thánh Linh từ thời đó trở đi đều thật sựlà những quỉ dữ. Tất cả các công tác được thực hiện tại Y-sơ-ra-ên vào thời điểm đó là công tác mang bản chất siêu nhiên, mặc dù hiện nay Đức Thánh Linh không hoạt động theo cách như vậy, và bất kỳ công tác nào như vậy hiện giờ đều là sự bắt chước, ngụy trang của Sa-tan, và sự quấy rầy của nó. Nhưng ngươi không thể nói rằng bất kỳ điều gì siêu nhiên đều đến từ quỉ dữ – điều này sẽ phụ thuộc vào thời đại công tác của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

485. Có một số người bị quỉ dữ ám và kêu gào om sòm rằng: “Ta là Đức Chúa Trời!” Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng bị lộ ra, vì họ đã sai về thứ mà họ đại diện. Họ đại diện cho Sa-tan, và Đức Thánh Linh không chú ý gì đến họ. Cho dù ngươi tâng bốc bản thân lên cao thế nào hoặc ngươi gào thét mạnh mẽ ra sao, thì ngươi vẫn là một tạo vật và là kẻ thuộc về Sa-tan. Ta không bao giờ gào lên: “Ta là Đức Chúa Trời, Ta là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời!” Nhưng công tác Ta làm là công tác của Đức Chúa Trời. Ta có cần phải gào lên không? Không cần phải tâng bốc. Đức Chúa Trời tự làm công tác của riêng Ngài và không cần con người ban cho Ngài một địa vị hoặc trao cho Ngài một danh hiệu cao quý: công tác của Ngài đại diện cho thân phận và địa vị của Ngài. Trước khi chịu báp-têm, chẳng phải Jêsus chính là Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời sao? Chắc chắn không thể nói rằng chỉ sau khi nhận được lời chứng thì Ngài mới trở thành Con một của Đức Chúa Trời chứ? Rất lâu trước khi Ngài bắt đầu công tác của mình, chẳng phải đã có một người tên là Jêsus rồi sao? Ngươi không thể tạo ra những con đường mới hoặc đại diện cho Thần được. Ngươi không thể bày tỏ công tác của Thần hoặc những lời mà Ngài phán được. Ngươi không thể làm công tác của chính Đức Chúa Trời, và ngươi không thể làm công tác của Thần. Sự khôn ngoan, phép lạ và sự không thể dò lường của Đức Chúa Trời, cùng toàn bộ tâm tính mà qua đó Đức Chúa Trời hành phạt con người – tất cả những điều này đều vượt quá khả năng bày tỏ của ngươi. Vì vậy, sẽ thật vô ích khi cố gắng tự xưng là Đức Chúa Trời; ngươi sẽ chỉ là hữu danh vô thực. Chính Đức Chúa Trời đã đến, nhưng không ai nhận ra Ngài, tuy vậy Ngài vẫn tiếp tục trong công tác của Ngài và làm vậy để đại diện cho Thần. Cho dù ngươi gọi Ngài là con người hay là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hay là Đấng Christ, hay gọi Ngài là chị em, điều đó không quan trọng. Nhưng công tác Ngài làm là của Thần và đại diện cho công tác của chính Đức Chúa Trời. Ngài không quan tâm đến danh xưng mà con người gọi Ngài. Liệu danh xưng đó có thể quyết định công tác của Ngài không? Bất kể ngươi gọi Ngài là gì, khi nói đến Đức Chúa Trời, Ngài là xác thịt nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời; Ngài đại diện cho Thần và được Thần chấp thuận. Nếu ngươi không thể dọn đường cho một thời đại mới, hoặc kết thúc thời đại cũ, hoặc mở ra một thời đại mới, hoặc làm công tác mới, thì ngươi không thể được gọi là Đức Chúa Trời!

Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

486. Một vài người nói rằng Đức Thánh Linh luôn làm việc trong họ. Điều này là không thể Nếu họ nói rằng Đức Thánh Linh luôn ở cùng họ, thì điều đó sẽ thực tế hơn. Nếu họ nói rằng sự tư duy và lý trí của họ luôn bình thường, thì điều đó cũng thực tế, và sẽ cho thấy rằng Đức Thánh Linh ở cùng họ. Nếu họ nói Đức Thánh Linh luôn luônlàm việc trong họ, rằng họ được khai sáng bởi Đức Chúa Trời và được cảm động bởi Đức Thánh Linh trong từng giây phút, và lúc nào cũng đạt được kiến thức mới, thì điều này không bình thường chút nào! Điều này hoàn toàn siêu nhiên! Không một chút nghi ngờ, những kẻ như thế là những tà ma! Ngay cả khi Thần của Đức Chúa Trời nhập vào xác thịt, thì vẫn có những lúc Ngài phải ăn và phải nghỉ ngơi – chứ đừng nói đến con người. Những kẻ đã bị tà ma chiếm hữudường như không có sự yếu đuối của xác thịt. Họ có thể từ bỏ và buông xuôi tất cả mọi thứ, họ không có cảm xúc, có khả năng chịu đựng sự dày vò và không cảm thấy mệt mỏi chút nào, như thể họ đã vượt qua xác thịt. Chẳng phải điều này cực kỳ siêu nhiên sao? Công việc của các tà ma là siêu nhiên – không con người nào có thể đạt được những điều như thế! Những ai thiếu sự phân minh thì ghen tỵ khi nhìn thấy những người thế này: Họ nói họ có sự mạnh mẽ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời, có đức tin lớn, và không bao giờ thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối! Trên thực tế, đây là tất cả những biểu hiện về công việc của một tà ma. Bởi vì, con người bình thường chắc chắn có những sự yếu đuối của con người; đây là trạng thái bình thường của những ai có sự hiện diện của Đức Thánh Linh.

Trích từ “Sự thực hành (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

487. Khi mọi người có một số hiểu biết về Đức Chúa Trời, họ có thể sẵn lòng chịu khổ vì Ngài và sống vì Ngài. Tuy nhiên, Sa-tan vẫn đang kiểm soát những điểm yếu bên trong họ, và vẫn có thể khiến họ phải đau khổ. Các ác thần vẫn có thể hoạt động trong con người, gây trở ngại cho họ và khiến họ rơi vào trạng thái bối rối, mất lý trí, cảm thấy khó chịu và bị nhiễu loạn trong mọi khía cạnh. Có những thứ thuộc tâm trí hoặc linh hồn trong con người vẫn có thể bị Sa-tan kiểm soát và thao túng. Đây là lý do tại sao ngươi có thể cảm thấy không khỏe trở nên rắc rối, và ngươi có thể tự tử, và đôi khi cũng cảm thấy rằng thế gian thật tan hoang hoặc cuộc sống không có ý nghĩa. Nói cách khác, những đau khổ của con người vẫn nằm dưới sự điều khiển của Sa-tan; chúng bao gồm một trong những điểm yếu cốt tử của con người. Sa-tan vẫn có thể lợi dụng những thứ mà nó đã làm bại hoại và giẫm đạp lên đó; chúng là những vũ khí mà Sa-tan có thể sử dụng để chống lại loài người. … Các ác thần chộp lấy mọi cơ hội để thực hiện công việc của chúng; chúng có thể nói với ngươi từ bên trong hoặc thì thầm vào tai ngươi, hoặc chúng có thể làm xáo trộn suy nghĩ và tâm trí của ngươi. Thậm chí chúng còn có thể ngăn chặn sự chạm đến của Đức Thánh Linh hầu cho ngươi không thể cảm nhận được. Sau đó, chúng bắt đầu gây trở ngại cho ngươi bằng cách làm xáo trộn suy nghĩ của ngươi và làm rối trí ngươi, khiến ngươi bồn chồn và bấn loạn. Đó là công việc mà các ác thần thực hiện trên con người. Nếu họ không thể nhận ra điều đó, thì họ sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm.

Trích từ “Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

488. Công tác của Đức Thánh Linh là tiến trình tích cực, trong khi công tác của Sa-tan lại là sự thoái lui, tiêu cực, phản nghịch, chống đối Đức Chúa Trời, đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, thậm chí không muốn hát thánh ca, và quá yếu đuối để thực hiện bổn phận của mình. Mọi thứ bắt nguồn từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì hoàn toàn tự nhiên; không ép buộc ngươi. Nếu ngươi làm theo chúng, thì ngươi sẽ có bình an; nếu ngươi không làm theo, thì sau đó, ngươi sẽ bị quở trách. Với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, không gì ngươi làm lại bị can thiệp hay kìm hãm; ngươi sẽ được tự do, sẽ có một con đường thực hành trong các hành động của ngươi, và ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ sự câu thúc nào, mà có thể hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Công tác của Sa-tan gây cản trở cho ngươi trong nhiều việc, nó khiến ngươi không muốn cầu nguyện, quá lười ăn uống lời của Đức Chúa Trời, không sẵn sàng sống đời sống hội thánh, và nó khiến ngươi xa rời đời sống thuộc linh. Công tác của Đức Thánh Linh không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của ngươi, và không can thiệp vào đời sống thuộc linh bình thường của ngươi.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

489. Những gì phát xuất từ Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi những khải tượng rõ ràng hơn bao giờ hết, và đem ngươi càng lúc càng đến gần Đức Chúa Trời hơn; ngươi hăng hái chia sẻ tình yêu chân thành với anh chị em mình, ngươi có thể bày tỏ sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, và có một lòng yêu mến Đức Chúa Trời không bao giờ suy giảm. Có một con đường trước mắt để ngươi dấn bước. Những điều đến từ Sa-tan sẽ khiến các khải tượng biến mất đi cùng với ngươi, và khiến ngươi mất hết thảy những gì đã có trước đó; ngươi trở nên xa cách Đức Chúa Trời, không còn tình yêu cho anh chị em mình và mang một tấm lòng thù hận. Ngươi trở nên tuyệt vọng, không còn muốn sống đời sống hội thánh, và lòng yêu mến Đức Chúa Trời không còn nữa. Đây chính là công việc của Sa-tan và cũng là hệ quả mà công việc của quỉ dữ dẫn đến.

Trích từ “Chương 22” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

490. Trong việc thực hành thực tế của mọi người, nhiều điều nảy sinh từ ý muốn của con người mà mọi người luôn luôn tin là chúng đến từ Đức Thánh Linh. Một số điều đến từ các ác thần, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng chúng đến từ Đức Thánh Linh, và đôi khi Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi người từ bên trong, nhưng mọi người lại sợ rằng sự hướng dẫn như thế đến từ Sa-tan và vì vậy, không dám vâng lời, khi trong thực tế sự hướng dẫn đó lại là sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Do đó, trừ khi một người thực hành sự phân biệt, nếu không thì không có cách nào để trải nghiệm trong trải nghiệm thực tế của họ; không có sự phân biệt, thì không cách nào có được sự sống. Đức Thánh Linh làm việc như thế nào? Ác thần làm việc thế nào? Điều gì đến từ ý muốn của con người? Và điều gì được sinh ra từ sự hướng dẫn và sự khai sáng của Đức Thánh Linh? Nếu ngươi nắm bắt được các mô thức công tác của Đức Thánh Linh bên trong con người, thì trong cuộc sống hàng ngày của ngươi và trong trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ có thể gia tăng kiến thức và rút ra những sự khác biệt; ngươi sẽ biết đến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể hiểu và nhận ra Sa-tan; ngươi sẽ không bối rối trong sự vâng lời hay theo đuổi của mình, và ngươi sẽ là người có những suy nghĩ rõ ràng, là người vâng phục công tác của Đức Thánh Linh.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

491. Khi điều gì đó xảy ra với ngươi trong cuộc sống hàng ngày của ngươi, làm sao ngươi phân biệt được nó đến từ công tác của Đức Thánh Linh hay từ công việc của Sa-tan? Khi con người ở trong trạng thái bình thường, thì đời sống thuộc linh và đời sống trong xác thịt của họ bình thường và lý trí của họ bình thường, có lề lối. Khi họ ở trong trạng thái bình thường, những gì họ trải nghiệm và nhận biết bên trong họ có thể nói là đến từ việc được Đức Thánh Linh chạm đến (có được sự thông sáng hoặc một vài kiến thức đơn giản khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, hoặc trung tín trong một số việc, hoặc có sức mạnh để yêu mến Đức Chúa Trời trong một số việc – tất cả những điều này đều đến từ Đức Thánh Linh). Công tác của Đức Thánh Linh trong con người thì đặc biệt bình thường; con người không có khả năng cảm nhận nó, và nó dường như đến thông qua chính con người – mặc dù, thật ra nó là công tác của Đức Thánh Linh. Trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Linh thực hiện cả công tác lớn lẫn nhỏ trong mọi người, và chỉ có mức độ của công tác này là khác nhau. Một vài người có tố chất tốt, họ hiểu mọi việc nhanh chóng, và sự khai sáng của Đức Thánh Linh đặc biệt lớn lao bên trong họ. Trong khi đó, một vài người có tố chất kém, họ mất nhiều thời gian hơn để hiểu mọi việc, nhưng Đức Thánh Linh chạm đến họ ở bên trong và họ cũng có thể đạt được sự trung tín với Đức Chúa Trời – Đức Thánh Linh làm việc trong tất cả những ai theo đuổi Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mọi người không chống đối, hoặc phản nghịch Đức Chúa Trời, không làm những việc trái với sự quản lý của Đức Chúa Trời và không can thiệp vào công tác của Đức Chúa Trời, thì trong từng người họ, Đức Thánh Linh đều làm việc ở mức độ nhiều hơn hay ít hơn; Ngài chạm đến họ, khai sáng họ, ban cho họ đức tin, ban cho họ sức mạnh, và cảm thúc họ để họ bước vào một cách chủ động, không biếng nhác hay ham muốn sự vui thú của xác thịt, sẵn sàng thực hành lẽ thật, và khao khát lời của Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này là công tác đến từ Đức Thánh Linh.

Khi trạng thái của con người không bình thường, thì họ bị Đức Thánh Linh từ bỏ; trong tâm trí, họ dễ phàn nàn, động cơ của họ sai trái, họ biếng nhác, họ buông thả trong xác thịt, và lòng họ phản nghịch lại lẽ thật. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan. Khi tình trạng của con người không bình thường, khi bên trong họ tối tăm và đã đánh mất lý trí bình thường, bị Đức Thánh Linh từ bỏ, và không thể cảm nhận Đức Chúa Trời ở trong chính mình, thì đây là lúc Sa-tan đang làm việc trong họ. Nếu con người luôn luôn có sức mạnh bên trong mình và luôn luôn yêu mến Đức Chúa Trời, thì nói chung, khi mọi việc xảy đến với họ, những việc đó đến từ Đức Thánh Linh, và bất kỳ ai họ gặp gỡ, cuộc gặp gỡ đó cũng là kết quả của những sắp đặt bởi Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, khi ngươi ở trong trạng thái bình thường, khi ngươi đang ở trong công tác lớn lao của Đức Thánh Linh, thì Sa-tan không thể làm ngươi dao động. Dựa trên nền tảng này, có thể nói rằng mọi việc đều đến từ Đức Thánh Linh, và mặc dù ngươi có thể có những suy nghĩ không đúng, nhưng ngươi có thể từ bỏ chúng và không làm theo chúng. Hết thảy điều này đến từ công tác của Đức Thánh Linh. Sa-tan xen vào trong những tình huống nào? Sa-tan dễ dàng để làm việc trong ngươi khi tình trạng của ngươi không bình thường, khi ngươi chưa được Đức Chúa Trời chạm đến và không có công tác của Đức Chúa Trời, khi ngươi khô khan và cằn cỗi bên trong, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhưng không nắm bắt được gì, và khi ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời nhưng không được khai sáng hay soi sáng. Nói cách khác, khi ngươi đã bị Đức Thánh Linh từ bỏ và ngươi không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời, thì nhiều điều xảy ra với ngươi đến từ sự cám dỗ của Sa-tan. Khi Đức Thánh Linh làm việc, Sa-tan cũng đang làm việc trong suốt thời gian đó. Đức Thánh Linh chạm đến bên trong con người, trong khi cùng lúc Sa-tan can thiệp vào con người. Tuy nhiên, công tác của Đức Thánh Linh chiếm thế thượng phong, và những ai ở trong tình trạng bình thường có thể chiến thắng; đây là chiến thắng của công tác của Đức Thánh Linh đối với công tác của Sa-tan. Trong khi Đức Thánh Linh làm việc, tâm tính bại hoại vẫn tồn tại bên trong con người; tuy nhiên, trong quá trình công tác của Đức Thánh Linh, con người dễ dàng phát hiện và nhận ra sự phản nghịch, những động cơ và sự ô tạp của họ. Chỉ khi đó, con người mới cảm thấy ân hận và trở nên sẵn lòng ăn năn. Như thế, những tâm tính phản nghịch và bại hoại của họ dần được rũ bỏ trong công tác của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Thánh Linh thì đặc biệt bình thường; khi Ngài làm việc trong con người, họ vẫn còn gặp rắc rối, họ vẫn khóc lóc, họ vẫn đau khổ, họ vẫn yếu đuối và vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng đối với họ, tuy nhiên trong trạng thái này, họ có thể ngăn mình không thoái lui, và họ có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và mặc dù họ than khóc và đau buồn, nhưng họ vẫn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời; công tác của Đức Thánh Linh thì đặc biệt bình thường, không có một chút gì siêu nhiên. Hầu hết mọi người tin rằng, ngay sau khi Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc, những sự thay đổi xảy ra trong trạng thái của con người và những điều thuộc bản chất của họ bị loại bỏ. Những niềm tin như thế là sai lầm. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, những điều thụ động của con người vẫn còn đó và vóc giạc của họ vẫn như cũ, nhưng họ có được sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh và vì thế, trạng thái của họ trở nên chủ động hơn, tình trạng bên trong họ trở nên bình thường, và họ thay đổi nhanh chóng. Trong những trải nghiệm thực tế của con người, họ chủ yếu trải nghiệm công tác của Đức Thán Linh hoặc của Sa-tan, và nếu họ không thể nắm bắt những trạng thái này và không phân biệt được, thì việc bước vào những trải nghiệm thực tế là điều không thể, chứ đừng nói gì đến những thay đổi trong tâm tính. Vì thế, chìa khóa để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời là có thể nhìn thấu những điều đó; bằng cách này, họ sẽ dễ dàng trải nghiệm nó hơn.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

492. Sau khi biết được công tác của Đức Thánh Linh là gì, và công việc của Sa-tan là gì, ngươi có thể so sánh những điều này với trạng thái của chính ngươi trong suốt quá trình trải nghiệm của ngươi, với những kinh nghiệm của chính ngươi, và theo cách này, sẽ có nhiều lẽ thật nữa liên quan đến nguyên tắc trong những trải nghiệm của ngươi. Sau khi hiểu được những lẽ thật về nguyên tắc này, ngươi sẽ có thể làm chủ trạng thái thực tại của mình, và ngươi sẽ có thể phân biệt được giữa những con người và sự việc, và ngươi sẽ không phải tốn quá nhiều công sức để có được công tác của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên, điều này phụ thuộc vào việc động cơ của ngươi phải đúng đắn, cũng như vào sự sẵn lòng tìm kiếm và thực hành của ngươi. Ngôn ngữ như thế này – ngôn ngữ liên quan đến các nguyên tắc – nên đóng vai trò quan trọng trong những trải nghiệm của ngươi. Không có nó, những trải nghiệm của ngươi sẽ đầy dẫy sự can thiệp của Sa-tan và những kiến thức ngu ngốc. Nếu ngươi không hiểu được Đức Thánh Linh làm việc như thế nào, thì ngươi không hiểu được ngươi sẽ bước vào như thế nào, và nếu ngươi không hiểu được Sa-tan làm việc như thế nào, thì ngươi không hiểu được ngươi phải cẩn trọng trong từng bước ngươi đi như thế nào. Con người nên hiểu cả việc Đức Thánh Linh làm như việc thế nào lẫn việc Sa-tan làm việc như thế nào; cả hai là một phần không thể thiếu trong những trải nghiệm của con người.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “trong truyện ngụ ngôn”.

Trước: D. Sự khác biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời và của con người

Tiếp theo: F. Hiểu được tâm tính Sa-tan và bản tính cùng bản chất của chính mình

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này