Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ

Ta đã làm nhiều việc giữa con người, và những lời Ta bày tỏ cũng đã nhiều. Những lời này là vì sự cứu rỗi con người, và được bày tỏ hầu cho con người có thể trở nên tương hợp với Ta. Ấy thế mà Ta chỉ thu nhận được một vài người trên thế gian tương hợp với Ta, và do vậy Ta nói rằng con người không trân quý lời Ta, bởi vì con người không tương hợp với Ta. Theo cách này, công tác mà ta làm không đơn thuần để con người có thể thờ phượng Ta; mà quan trọng hơn là để con người có thể tương hợp với Ta. Con người, những kẻ đã bị bại hoại, đều sống trong cạm bẫy của Sa-tan, họ sống trong xác thịt, sống trong những ham muốn vị kỷ, và không một ai trong số họ tương hợp với Ta. Có những người cho rằng họ tương hợp với Ta, nhưng lại là những kẻ thờ thần tượng mơ hồ. Mặc dù họ biết danh Ta là thánh khiết, họ lại đi trên con đường trái nghịch với Ta, và lời lẽ của họ đầy sự kiêu ngạo và tự phụ, bởi vì, tự gốc rễ, hết thảy họ đều chống lại Ta, và không tương hợp với Ta. Mỗi ngày họ tìm kiếm dấu vết của Ta trong Kinh Thánh, và tìm những đoạn “thích hợp” ngẫu nhiên mà họ đọc mãi, và đọc làu làu như những bài kinh. Họ không biết cách tương hợp với Ta, không biết sự thù hằn với Ta nghĩa là gì, và đơn thuần đọc các bài kinh một cách mù quáng. Họ bó buộc trong Kinh Thánh một Đức Chúa Trời mơ hồ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy, và không thể nhìn thấy, và lấy ra xem trong lúc rỗi rãi. Họ tin vào sự hiện hữu của Ta chỉ trong phạm vi của Kinh Thánh. Đối với họ, Ta giống y như Kinh Thánh; không có Kinh Thánh thì không có Ta, và không có Ta thì không có Kinh Thánh. Họ không chú ý gì đến sự hiện diện hay những hành động của Ta, mà thay vào đó dành sự chú ý tột bực và đặc biệt cho mỗi một lời của Kinh Thánh, và nhiều người trong số họ thậm chí tin rằng Ta không nên làm bất cứ điều gì Ta muốn làm trừ khi điều đó được Kinh Thánh tiên báo. Họ quá coi trọng Kinh Thánh. Có thể nói rằng họ coi những lời lẽ và sự bày tỏ là quá quan trọng, đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo mọi lời Ta nói, và để kết án Ta. Cái họ tìm kiếm không phải là cách tương hợp với Ta, hay cách tương hợp với lẽ thật, mà là cách tương hợp với những lời trong Kinh Thánh, và họ tin rằng bất cứ điều gì không phù hợp với Kinh Thánh, không có ngoại lệ, đều không phải là công tác của Ta. Chẳng phải những kẻ đó là con cháu dễ bảo của người Pha-ri-si sao? Người Pha-ri-si Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Jêsus. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với một Jêsus của thời đó, mà hết mực tuân theo từng câu chữ của luật pháp, đến mức cuối cùng họ đã đóng đinh một Jêsus vô tội lên cây thập tự, buộc Ngài tội không tuân theo luật pháp của Cựu Ước và không phải là Đấng Mê-si. Bản chất của họ là gì? Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao? Họ bị ám ảnh bởi từng lời của Kinh Thánh, trong khi không chú ý gì đến ý muốn của Ta, các bước và phương pháp trong công tác của Ta. Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật, mà là những người bám lấy câu chữ một cách cứng nhắc; họ không phải là những người tin Chúa, mà là những người tin Kinh Thánh. Về bản chất, họ là những con chó giữ nhà của Kinh Thánh. Để gìn giữ lợi ích của Kinh Thánh, và đề cao chân giá trị của Kinh Thánh, và bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh, họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh một Jêsus đầy lòng thương xót lên cây thập tự. Điều này họ làm chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh, và để duy trì địa vị của từng lời của Kinh Thánh trong lòng con người. Do vậy họ thà từ bỏ tương lai và của lễ chuộc tội để kết án Jêsus, đấng đã không theo giáo lý của Kinh Thánh. Họ chẳng phải là tay sai cho từng lời của Kinh Thánh sao?

Và con người ngày nay thì thế nào? Đấng Christ đã đến để ban lẽ thật, ấy thế mà họ thà đuổi Ngài ra khỏi con người để có được lối vào thiên đàng và nhận lãnh ân điển. Họ thà hoàn toàn phủ nhận sự đến của lẽ thật để gìn giữ những lợi ích của Kinh Thánh, và thà đóng đinh một Đấng Christ trở lại với xác thịt vào cây thập tự một lần nữa nhằm đảm bảo sự tồn tại đời đời của Kinh Thánh. Làm sao con người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ta, khi lòng họ hiểm độc như vậy, và bản chất của họ đối chọi lại Ta như vậy? Ta sống giữa con người, ấy thế mà con người không biết đến sự hiện hữu của Ta. Khi Ta chiếu rọi sự sáng của Ta trên con người, họ vẫn không biết đến sự hiện hữu của Ta. Khi Ta trút cơn thịnh nộ của Ta lên con người, họ chối bỏ sự hiện hữu của Ta dữ dội hơn nữa. Con người tìm kiếm sự tương hợp với những lời nói, với Kinh Thánh, nhưng không người nào đến trước Ta để tìm cách tương hợp với lẽ thật. Con người ngước nhìn Ta trên trời, và dành sự quan tâm đặc biệt đến sự hiện hữu của Ta trên trời, nhưng không ai màng đến Ta trong xác thịt, bởi vì khi sống giữa con người, Ta đơn thuần là quá tầm thường. Những kẻ chỉ tìm sự tương hợp với những lời trong Kinh Thánh, và những kẻ chỉ tìm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, là một cảnh tượng tồi tệ đối với Ta. Đó là vì những gì họ thờ phượng là những lời đã hết hiệu lực, và một Đức Chúa Trời có thể cho họ những của cải vô tận. Những gì họ thờ phượng là một Đức Chúa Trời chịu sự thao túng của con người, và là điều không tồn tại. Vậy thì, những kẻ như thế có thể có được gì từ Ta? Con người đơn thuần thấp hèn không thể tả nỗi. Những kẻ chống lại Ta, những kẻ đòi hỏi bất tận ở Ta, những kẻ không có tình yêu với lẽ thật, những kẻ phản nghịch Ta - làm sao những kẻ đó có thể tương hợp với Ta?

Những kẻ chống lại Ta là những kẻ không tương hợp với Ta. Những kẻ không yêu lẽ thật cũng vậy, và những kẻ phản nghịch Ta thậm chí càng chống đối Ta và không tương hợp với Ta hơn nữa. Hết thảy những kẻ không tương hợp với Ta, Ta giao vào tay ma quỷ. Ta bỏ mặc họ cho sự bại hoại của ma quỷ, thả lỏng cho họ tự do bộc lộ ác tâm của mình, và sau cùng sẽ giao họ cho ma quỷ để bị ăn sống nuốt tươi. Ta không quan tâm bao nhiêu người thờ phượng Ta, nói thế nghĩa là, Ta không quan tâm bao nhiêu người tin vào Ta. Tất cả những gì khiến Ta quan tâm là bao nhiêu người tương hợp với Ta. Đó là vì hết thảy những kẻ không tương hợp với Ta đều là kẻ dữ phản bội Ta; chúng là kẻ thù của Ta, và Ta sẽ không “rước” kẻ thù của Ta vào nhà Ta. Những ai tương hợp với Ta sẽ mãi mãi hầu việc Ta ở nhà Ta, và những ai đặt mình vào sự thù nghịch với Ta sẽ mãi chịu hình phạt của Ta. Những kẻ chỉ quan tâm đến lời của Kinh Thánh, những kẻ không tha thiết đến lẽ thật hay tìm kiếm dấu chân Ta - họ chống đối Ta, bởi vì họ giới hạn Ta theo Kinh Thánh, và bó buộc Ta trong Kinh Thánh, và do đó báng bổ Ta tột cùng. Làm sao những kẻ như thế có thể đến trước Ta? Họ không quan tâm đến việc làm của Ta, hay ý muốn của Ta, hay lẽ thật, mà thay vào đó lại ám ảnh bởi những lời lẽ, những lời lẽ làm cho chết. Làm sao những kẻ như thế có thể tương hợp với Ta?

Ta đã bày tỏ rất nhiều lời, cũng đã bày tỏ ý muốn và tâm tính của Ta, ấy vậy mà ngay cả như thế, con người vẫn không thể biết Ta và tin Ta. Hoặc, có thể nói, họ vẫn không thể vâng lời Ta. Những người sống theo Kinh Thánh, những người sống giữa luật pháp, những người sống trên cây thập tự, những người sống theo giáo lý, những người sống giữa công tác Ta làm ngày nay - ai trong số họ tương hợp với Ta? Các ngươi chỉ nghĩ đến việc nhận lãnh phúc lành và phần thưởng, và không bao giờ dành ý nghĩ nào cho cách tương hợp với Ta, hoặc cách để ngăn các ngươi khỏi ở vào thế thù nghịch Ta. Ta rất thất vọng ở các ngươi, bởi Ta đã cho các ngươi quá nhiều, nhưng Ta lại có được quá ít từ các ngươi. Sự dối trá, kiêu ngạo, tham lam, những ham muốn vô độ, sự phản bội, sự không vâng lời của các ngươi - điều nào trong số này có thể thoát khỏi sự chú ý của Ta? Các ngươi quanh co với Ta, các ngươi lừa phỉnh Ta, các ngươi xúc phạm Ta, các ngươi dối gạt Ta, các ngươi vòi vĩnh Ta, các ngươi cưỡng đoạt của tế lễ từ Ta - làm sao ác tâm như thế có thể tránh được hình phạt của Ta? Việc làm tà ác của các ngươi là bằng chứng cho sự thù nghịch của các ngươi với Ta, và là bằng chứng cho sự không tương hợp của các ngươi với Ta. Mỗi người các ngươi đều tin rằng bản thân mình rất tương hợp với Ta, nhưng nếu đúng như thế, vậy thì bằng chứng không thể bác bỏ như thế kia áp dụng cho ai? Các ngươi tin bản thân mình sở hữu sự chân thành và lòng trung thành tột bực với Ta. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi quá tốt bụng, quá giàu lòng trắc ẩn, và đã hiến dâng quá nhiều cho Ta. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã hành động đủ cho Ta. Ấy thế mà các ngươi có bao giờ so sánh những niềm tin này với hành vi của chính các ngươi chưa? Ta nói các ngươi rất kiêu ngạo, rất tham lam, rất hời hợt; những mánh khóe mà các ngươi lừa phỉnh Ta rất thông minh, và các ngươi có rất nhiều ý định bần tiện và phương pháp bần tiện. Lòng trung thành của các ngươi quá sơ sài, sự sốt sắng của các ngươi quá bé mọn, và lương tâm của các ngươi thì thậm chí còn thiếu vắng hơn nữa. Trong lòng các ngươi có quá nhiều ác tâm với mọi người, và không tha cho ai khỏi ác tâm của các ngươi, ngay cả Ta. Các ngươi gạt Ta khỏi tâm trí vì con cái, vợ chồng các ngươi, hay sự bảo vệ bản thân của các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình, con cái, địa vị, tương lai, và sự hài lòng của chính các ngươi. Có bao giờ các ngươi từng nghĩ đến Ta như các ngươi đã nói hay tỏ vẻ? Khi trời lạnh, đầu óc các ngươi hướng về con cái, chồng vợ, hay cha mẹ các ngươi. Khi trời nóng, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, ngươi nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên gia đình của ngươi. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào? Có bao giờ ngươi từng dâng hiến bản thân mình, với bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta chưa? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự vâng lời của ngươi với Ta? Có khi nào những dự định của ngươi là không để có được phúc lành của Ta không? Các ngươi lừa phỉnh và dối gạt Ta, các ngươi đùa với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại bản chất của lẽ thật. Các ngươi đặt mình vào sự thù nghịch như thế với Ta, vậy thì điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai? Các ngươi đơn thuần tìm kiếm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, và đơn thuần tìm kiếm một niềm tin mơ hồ, nhưng các ngươi vẫn không tương hợp với Đấng Christ. Chẳng lẽ ác tâm của ngươi sẽ không nhận sự trừng phạt giống như những gì kẻ ác đáng bị sao? Vào lúc đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng chẳng ai không tương hợp với Đấng Christ mà có thể thoát khỏi ngày thạnhnộ, và các ngươi sẽ nhận ra dạng trừng phạt nào sẽ giáng trên những kẻ thù nghịch với Đấng Christ. Khi ngày ấy đến, những giấc mơ của các ngươi về việc được ban phúc lành bởi niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời, và về việc có được lối vào thiên đàng, đều sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, sẽ không như vậy đối với những ai tương hợp với Đấng Christ. Mặc dù họ đã mất rất nhiều, mặc dù họ đã phải chịu nhiều sự gian khổ, họ sẽ nhận lãnh mọi sự kế thừa mà ta sẽ truyền ban cho nhân loại. Sau hết, các ngươi sẽ hiểu rằng chỉ Ta là Đức Chúa Trời công chính, và rằng chỉ Ta mới có thể đưa nhân loại vào đích đến đẹp đẽ của mình.

Trước: Nhiều Kẻ Được Gọi, Nhưng Ít Người Được Chọn

Tiếp theo: Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về danh xưng và danh tính

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này