Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm Lồng tiếng Việt 2021 | Ai ngăn trở tôi vào thiên quốc?

Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm Lồng tiếng Việt 2021 | Ai ngăn trở tôi vào thiên quốc?

0 |14/04/2021

Michael là một tín hữu Công giáo mộ đạo, chị chưa hề thấy mình được nuôi dưỡng về mặt thuộc linh. Chị tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh khắp nơi, rồi đến một ngày, chị tìm được trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và xem được nhiều phim phúc âm của Hội Thánh đăng trên mạng. Nhờ xem những phim này, chị nhận ra những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là tiếng của Đức Chúa Trời, và chị chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nhưng ngạc nhiên thay, bố và chị họ của chị, vốn cũng là Cơ Đốc nhân, lại còn là mục sư và trưởng lão, nhưng khi biết về đức tin của chị, họ lại hết lần này đến lần khác cố cản trở và quấy nhiễu chị, thậm chí còn hợp lực với các mục sư khác mà đối phó với chị. Bố của Michael thậm chí còn dọa từ mặt chị để ép chị từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Rơi vào cuộc chiến thuộc linh này, chị cậy dựa vào Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời hầu vượt thắng cám dỗ cũng như những công kích của Sa-tan nhắm vào chị như thế nào, kiên vững làm chứng tận cùng ra sao? Mời các bạn xem video này để biết chuyện.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy